Gradnja kuće i požar

◂ Povratak na listu članaka

Požar i gradnja kuće izravno su povezani! Kvalitetan odabir materijala za gradnju kuće uvelike će doprinijeti većoj sigurnosti od požara i umanjiti štetu nastalu u vatri. Uzmu li se u obzir statistički podaci, ta šteta nije mala, a ni broj požara na kućama u Hrvatskoj.

Požara na kućama i drugim građevinskim objektima, prema policijskim podacima, u 2015. godini bilo je za trećinu više nego u godini 2014.

Po požarima na građevinskim objektima najugroženije su Ličko – senjska, Međimurska i Karlovačka županija, u kojima je broj požara na građevinama gotovo 50 posto više u usporedbi s 2014.

Što je tome uzrok?

Nepažnja, dotrajalost objekata ili neispravne instalacije?

Gradnja kuće Ytong materijalima smanjuje štetu od požara

 

Koji god mu uzrok bio, požar na kućama, vikendicama, u stanovima ili na gospodarskim zgradama, u pravilu, prouzroči veliku štetu!

Nerijetko šteti nisu izloženi samo izravno ugroženi objekti već ju trpe i objekti koji su bili vezani uz objekte na kojima je izbio požar, bilo da im je izravnu štetu počinila vatra od opožarenog objekta ili je šteta nastala prilikom gašenja požara ili saniranja požarišta.

Ožujak, te lipanj i srpanj mjeseci su koji odskaču po broju registriranih požara. U tim mjesecima bilježi se oko tisuću požara na području Hrvatske.

Ukupno gledajući, 2014. godine policija je obavila 3.754 očevida zbog požara i eksplozija, a 2015. godine bilo ih je 6.649.

Požari i eksplozije odnijele su u 2015. godini 28 ljudskih života, pet više nego u 2014.

 

Gradnja kuće Ytongom sprječava štetu od požara

Protupožarnost Ytonga je važna prednost u gradnji kuće. Ytong učinkovito štiti od požara. Tome je tako jer:

 • se porobeton sastoji samo od mineralnih,  prirodnih sirovina koje su NEGORIVE
 • već i tanke stjenke pružaju optimalnu protupožarnu zaštitu

 

Zid od Ytong materijala u debljini od 10 cm osigurava 120 minuta otpornosti za požar. Kao protupožarna dilatacija u objektima, koristi se zidni blok debljine 25 cm.

To je najveća moguća sigurnost za objekt. I sve to bez dodatnih troškova i posebne protupožarne opreme.

 

Jasan prikaz i test otpornosti Ytonga na požar

 

Sigurnu građevinu ili dom jamči samo inteligentan koncept protupožarne zaštite, a on počinje kod izbora pravog građevinskog materijala, koji znatno utječe na:

 • vatrootpornost konstrukcije
 • veličinu požarnog opterećenja
 • brzinu širenja požara
 • količinu oslobođene energije
 • vrstu i količinu produkata izgaranja

 

Većina građevnih materijala tijelom promijene temperature nije stabilna jer dolazi do promijene njihove mikrostrukture, koja ujedno mijenja i njihova svojstva.

 

Gradnja kuće, požar i ponašanje materijala

Jako je važno poduzeti mjere predostrožnosti  kako do požara ne bi ni došlo, a ukoliko se to ipak desi iz bilo kojih razloga poput ljudske nepažnje, gospodarske havarije, prirodne nepogode ili sličnog, posljedice požara trebamo i možemo svesti na najmanju moguću mjeru!

Ytong je negoriv u svim fazama požara
Tipične faze požara:

 • faza tinjanja ili početna faza
 • razbuktala faza
 • faza živog zgarišta, tzv. “flash over“
 • faza “zagrijavanja”

 

Odlučujući utjecaj na početnu fazu požara ima ponašanje građevinskih materijala u slučaju požara.

 1. Početna faza požara razvija temperaturu do 300°C
 2. Ponašanje građevinskih materijala klasificirano je prema DIN 4102-1 ili DIN EN 13501-1
 3. U razbuktaloj fazi požara presudno je ponašanje građevinskih elementa
 4. Kada kod prirodnog požara faza „flash over“ prijeđe u totalni požar, to bitno ovisi o postojećem požarnom opterećenju, te o kisiku koji stoji na raspolaganju

Temperature opožarenog prostora za prvih 30 minuta rastu i do 850°C, a za daljnjih 90 minuta, do otprilike 1.050°C.

Zid od Ytonga

Ziđe od Ytonga već sadrži protupožarnu zaštitu  i nisu mu potrebne dodatne protupožarne mjere.

Druge, zapaljive konstrukcije, nemaju u pravilu, protupožarnu zaštitu. Zato su neophodne dodatne protupožarne mjere, u formi obloga od ploča, premaza ili čak predimenzioniranja nosive konstrukcije.

Prednost ziđa u odnosu na zapaljive konstrukcije je u tome, da se kod izvedbe ziđa prema DIN standardu uspoređuje samo debljina zidova, a kod nosivih zidova faktor iskorištenosti. Kod ziđa koje podliježe certificiranju protupožarna zaštita je regulirana pojedinačnim certifikatima.

 

Požar je stvarnost

PONAŠANJE GRAĐEVINSKIH ELEMENATA

u slučaju požara:

 • Općenito, ziđe ima jako dobro ponašanje u slučaju požara
 • Ziđe (zidani zidovi) – ne doprinosi požaru !
 • Zahvaljujući relativno velikoj debljinama zidova, te formatima zidnih elemenata, zidovi imaju rezerve u slučaju požara
 • Nakon požara, u pravilu se ziđe, uz adekvatne mjere sanacije i poboljšanja – može ponovno koristiti
 • Ono ne izgara kao drugi zapaljivi građevinski elementi
 • Ziđe pouzdano zaustavlja požar na razdvajanjima požarnih sektora, te osigurava evakuacijske puteve, što je potrebna pretpostavka i kod projektiranja i kod izvedbe

 

Zašto je Ytong negoriv?

Ytong je negorivi građevinski materijal klase i ne sadrži štetne tvari u plinovitom stanju.

Naime, porasti betoni imaju na uobičajenim sobnim temperaturama u svojim porama sadržaj vlage od oko 4 m.-%. Ova adsorptivno vezana voda bit će istjerana iz pora tek pri temperaturama oko 100°C i dovesti time, kao i kod svih ostalih mineralnih građevinskih materijala, do malog sakupljanja materijala.

U temperaturnom području između 200°C i 800°C, dolazi do odcjepljivanja kristalne vode. Pri temperaturama do oko 700°C ne nastupaju još nikakve značajne promjene svojstava porastog betona.

Tlačna čvrstoća blokova od porastog betona raste u temperaturnom području do otprilike 650°C, a pri 700°C ona doseže otprilike polaznu čvrstoću pri 20°C. Maksimalno naprezanje koje se može preuzeti nalazi se na oko 80% iznad polazne vrijednosti. Pri temperaturama višim od 800°C prelazi u Tobermorit, tada još djelomično sa sadržajem vode u Wollastonit bez vode. Ovim korakom izvršeno je potpuno uklanjanje vode iz porastog betona.
Vremenski ograničeno – odgovarajućim klasama otpornosti na požar prema DIN standardu, porasti beton može izdržati temperature iznad 900°C.

Iz ovoga je sasvim jasno kako je Ytong u potpunosti negoriv, jedan je od najotpornijih građevinskih materijala na požar općenito, a svakako je najotporniji materijal na požar za izvedbu zidanih konstrukcija. Daleko je otporniji i od opeke i od armiranog betona.

 

Ponašanje Ytong konstrukcija u slučaju požara

Ytong protupožarni zid debljine 25 cm gustoće materijala 400 kg/m3 tlačne čvrstoće 2,5 N/mm2 bio je izložen plamenu u trajanju od ukupno 112 minuta, s otprilike 1000°C. Suprotna strana zida se tijekom ovog perioda zagrijala za samo 3°C.

gradnja_kuce_pozar

Ytong zid od termoblokova debljine 30 cm je tijekom čitavog pokusa opterećivan sa 120 kN/po tekućem metru. Tek nakon 100 minuta izlaganja plamenu, zid je s progibom od 2 mm pokazao minimalne deformacije.

test_ytong_zida

Za testiranje otpornosti na mehaničko opterećenje, protupožarni zid Ytong je bio 3 puta izložen udarcima 200 kg teškog njihala. Osim najsitnijih pukotina, zid se pokazao neoštećenim, a zatvaranje prostora je potpuno zadržano tijekom čitavog pokusa.

 

Gradnja kuće Ytongom “odbija” požar

Masivna izvedba Ytong porastim betonom, povezana s visokom izolativnošću, najvažnija je sigurnosna mjera – jer masivnost i izolativnost sprječavaju širenje požara na zidove i stropove, kao i na susjedne prostorije.

Nije dovoljno upotrijebiti samo pojedinačne „vatrootporne“ elemente, jer stvarna vatrootpornost ovisi o izvedbi čitave konstrukcije.

Gore navedenim podacima potrebno je dodati, da je porasti beton robne marke Ytong trenutno jedini građevinski materijal za nosive vanjske ili ispunske vanjske zidove, kojem nije potrebna dodatna toplinska izolacija. Dodatne toplinske izolacije fasada, izuzev mineralnih vuna, gorivi su materijal i veoma ih je teško gasiti.

Prilikom gorenja razvijaju izuzetno štetne plinove, gore na površini s koje bi vatrogascima trebao biti omogućen pristup za evakuaciju i gašenje, te je u zgradama višim od 4 kata iznimno otežano gašenje požara i spašavanje ljudi.

Iz svega navedenog, slijedi zaključak da se porasti beton može u odnosu na moguće opterećenje požarom, označiti kao vrlo otporan na požare, dapače često se koristi u Institutima koje vrše ispitivanja radi oblaganja komora za ispitivanje požara kao i u tvornicama pare, kao zid za oblaganje okana predgrijavanja, keramičkih peći i kanala za dimne plinove pri temperaturama od 800°C do 900°C.

Navedene činjenice dokaz su da je struka odavno prepoznala pozitivne karakteristike Ytong porastog betona u slučaju požarne opasnosti!

Primjer situacije nakon požara na zagrebačkom Jarunu

Slike zgarišta na zagrebačkom Jarunu, gdje je zorno vidljiv utjecaj požara na pojedine vrste konstrukcija ugostiteljskog objekta „Som Jura”, dokazuju točnost tvrdnji koje govore u prilog izvrsne karakteristike Ytong materijala – njegovih protupožarnih svojstava!

zgarište

Dakle, nije dovoljno upotrijebiti samo pojedinačne „vatrootporne“ elemente, jer stvarna vatrootpornost ovisi o izvedbi čitave konstrukcije.

◂ Povratak na listu članaka

Pitajte YTONG stučnjaka