ČESTA PITANJA I ODGOVORI

Dummy
Što sve uključuje Ytong sustav gradnje?

Uz svaku Ytong kuću dobivate sljedeće:

 • Ytong blokove i ploče za izgradnju svih nosivih i pregradnih zidova
 • Ytong elemente za betoniranje bez oplate, tj. kutne elemente s rupom, za vertikalne serklaže
 • U” i “L” elemente za horizontalne i kose serklaže
 • Ytong tankoslojni mort za zidanje svih zidova
 • Ytong strop kao krovnu i međukatnu konstrukciju
 • prijevoz materijala na gradilište i istovar (uz uvjet osiguranog pristupa za istovar materijala; trajektni prijevoz na otoke nije uključen u cijenu)

Besplatno u paketu Ytong kuće:

 • dio kompleta Ytong alata
 • posudba Ytong tračne pile za vrijeme dok traje gradnja našim materijalima
 • savjetovanje i potpuna podrška našeg tima u svim fazama gradnje
 • instruktivni materijal s uputama za gradnju
 • Ytong instruktor dolazi na vaše gradilište i pokazuje izvođačima kako se pravilno gradi s Ytong materijalom (prema potrebi).
Koje su razlike u gradnji: niski rohbau/ rohbau/ visoki rohbau/ ključ u ruke?

U ovisnosti od različitih načina gradnje, različita je i komunikacija etapa gotovosti takvih objekata. Na primjer “rohbau” u Ytong sustavu gradnje podrazumijeva puno viši nivo gotovosti nego u klasičnoj zidanoj gradnji. Zato je vrlo važno točno znati koji sve radovi ulaze u navedenu etapu radova i što vam još predstoji do konačnog dovršenja objekta. Iz tog razloga za naš sustav gradnje smo izradili tablicu radova s detaljnim opisom, radi lakšeg snalaženja, te komparacije cijena.

za tablicu izračuna molimo nazovite
0800-7000

Koliko košta gradnja Ytong kuće?

Potpuno točnu cijenu izgradnje moći ćete ustanoviti tek temeljem prikupljenih ponuda potencijalnih izvođača radova, a na osnovu troškovnika koji je sastavni dio glavnog projekta. Taj troškovnik Vam može poslužiti i za ishođenje kredita.

Cijene variraju ovisno o tipu Ytong kuće i stupnju energetske učinkovitosti. Cijene niskoenergetske kuće, a posebno pasivne kuće, prosječno su 15-20% više od standardne gradnje, zbog povećane debljine vanjskih zidova (Ytong termoblok od 40 cm), ili dodatne termoizolacije fasadnih zidova (Multipor ili sl.), te ostalih dodatnih toplinskih izolacija (pod, krov), zatim zbog kvalitetnije i skuplje stolarije (3 slojno staklo, plin argon) i na kraju zbog ugradnje termoventilacijskog sustava, toplinske pumpe, rekuperatora zraka i dr.

Tko izvodi radove?

Na osnovu troškovnika iz Glavnog projekta ponudu za izvođenje radova, možete zatražiti od naših ovlaštenih izvoditelja, ali izvođenje možete ugovoriti i s tvrtkom koja nema iskustva s našim materijalom. I u tom se slučaju uz našeg instruktora gradnje, naš alat, te aktivno uključenje naše tehničke službe, objekt može izvesti kvalitetno, poštujući pri tom sva pravila vezana uz gradnju s našim materijalima.

Što je niskoenergetska kuća?

Niskoenergetska ili „trolitarska“ kuća je naziv za zgradu koja troši manje energije od klasično građene kuće, ali više od tzv. pasivne kuće. Za niskoenergetsku kuću je propisani standard od maksimalno 30 kWh/m² potrebne godišnje toplinske energije. Više informacija o niskoenergetskim kućama pročitajte na linku.

Što je pasivna kuća?

Pasivnom kućom se naziva zgrada s maksimalnom potrošnjom od 15 kWh/m2 potrebne godišnje toplinske energije za grijanje po jedinici korisne površine. Takve se kuće zovu i ‘‘jednolitarske kuće”.

Važno je naglasiti da pasivne kuće nemaju više potrebe za konvencionalnim sustavom grijanja, nego potrebu za toplinom namiruju preko sofisticiranog sustava ventilacije s rekuperacijom i toplinskom pumpom, odnosno dizalicom topline.

Više informacija o pasivnim kućama pročitajte na linku.

Što je zelena gradnja?

“Zelenima” se nazivaju one kuće koje su građene tako da štede vaš novac koristeći minimalnu količinu energije i koje poštuju prirodu, čovjeka i okoliš.

Za međunarodni certifikat zelene gradnje trebate voditi računa o:

 • efikasnom korištenju građevinskog zemljišta
 • zbrinjavanju građevinskog otpada
 • recikliranju materijala
 • povezanosti sa susjedstvom
 • dostupnim servisima – posebno prometnicama

Certificiranjem zelene gradnje prate se:

 • način i količina, te efikasnost potrošnje voda
 • rješenja vezana za krajobraz i ambijent interijera
 • odabir i način upotrebe ekoloških materijala
 • emisija stakleničkih plinova iz objekta
 • energetska učinkovitost
 • korištenje obnovljivih izvora energije

Pročitajte više o zelenoj gradnji na linku.

Koji materijal je najbolji za gradnju niskoenergetske ili pasivne kuće?

Porobeton robne marke Ytong vrhunski je građevinski materijal za zidane konstrukcije u kontekstu niskoenergetske gradnje, odnosno materijal s najboljim termoizolacijskim svojstvima (SMART blokovi s koeficijentom toplinske provodljivosti 0,084 W/mK, koji daje izvrsne “U” vrijednosti Ytong vanjskih zidova).

U području priobalja gradnja zidova Ytong SMART blokovima od 30 cm ne zahtijeva primjenu dodatne skupe toplinske izolacije već jednoslojni Ytong zid zadovoljava kriterije energetski učinkovite gradnje. Za kontinentalni dio Hrvatske preporučujemo SMART blokove od 40 cm.

Da li je Ytong materijal štetan?

Ytong je negorivi građevinski materijal i ne sadrži štetne tvari u plinovitom stanju. Građevinski je materijal s najmanjom prirodnom radioaktivnosti i sadržajem štetnih materijala, koja se prati sukladno važećem Pravilniku.

Objekti izgrađeni od porobetona jamče zdrav boravak u ugodnoj mikroklimi tijekom neograničenog broja godina.

Kako graditi/zidati Ytongom- kako se postavlja Ytong?

Ytong sustav gradnje omogućava Vam brzu i jednostavnu gradnju konstrukcije Vaše Ytong kuće s Ytong elementima od temelja do krova. Temelji se izvode klasično od betona, a kompletna daljnja izgradnja nije montažna, nego je kvalitetna, masivna, zidana gradnja. Ona podrazumijeva zidanje Ytong zidnim blokovima, Ytong tankoslojnim mortom I sustavom Ytong strop za gradnju međukatnih I krovnih konstrukcija.

Pročitajte upute za gradnju u brošuri.

Jesu li YTONG kuće montažne?

Za kuće građene Ytong sustavom gradnje, u tehničkom pogledu, možemo reći da se radi o učinkovitoj polumontažnoj zidanoj gradnji.  Riječ je o kombinaciji dva principa gradnje – klasičnog i montažnog. Zahvaljujući karakteristikama porobetonskih blokova i pripadajućih materijala, izvedba je puno brža, a fizikalna svojstva u pogledu termoizolacije bolja su od klasične gradnje.  Ytong kućama kao i klasičnoj gradnji, s vremenom ne pada cijena.

Cjelovitost Ytong sustava gradnje najviše dolazi do izražaja upravo kod gradnje obiteljskih kuća.  Ytong sustav gradnje podrazumijeva kompletan sustav svih potrebnih, velikih elemenata za zidanje od temelja do krova, za zidanje s minimalnom količinom oplate i betona (protupotresni kutni element, U- element, L- element, Ytong strop, Ytong tankoslojni mort). Uz to, tijekom cijelog vremena gradnje, gradilište je  čisto i uredno, bez deponija vode, pijeska, miješalice i slično. Brzini i preciznosti gradnje doprinosi i činjenica da se Ytong zidovi ne trebaju žbukati s vanjske i unutrašnje strane ili se eventualno za obradu zidova koriste tankoslojne žbuke.  Postupak s tanjim završnim obradama je jeftiniji, brži i suši, što podrazumijeva i brže useljenje u kuću.

Imate pitanje?

Kontaktirajte naše stručnjake

Odgovorit ćemo Vam u najbržem mogućem roku. Možete na s nazvati na besplatni telefon 0800 7000