Često postavljena pitanja

Što sve uključuje Ytong tipski projekt?

Uz svaku Ytong kuću dobivate sljedeće:

 • Ytong blokove i ploče za izgradnju svih nosivih i pregradnih zidova
 • Ytong elemente za betoniranje bez oplate, tj. kutne elemente s rupom, za vertikalne serklaže
 • U” i “L” elemente za horizontalne i kose serklaže
 • Ytong tankoslojni mort za zidanje svih zidova
 • Ytong strop kao krovnu i međukatnu konstrukciju (kuće Lucija, Irena, Ivana i Marta imaju drveno krovište, pa ono nije uključeno u cijenu)
  glavni projekt sa svim potrebnim prilozima za ishođenje građevinske dozvole (projekti arhitekture, konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje, gromobrana s troškovnicima projekt građevinske fizike) te dio izvedbene dokumentacije (plan polaganja Ytong stropa s uputama za montažu i detaljna specifikacija Ytong materijala
 • prijevoz materijala na gradilište i istovar (uz uvjet osiguranog pristupa za istovar materijala; trajektni prijevoz na otoke nije uključen u cijenu)

Besplatno u paketu Ytong kuće:

 • prilagodba projekta različitim stupnjevima energetske učinkovitosti – preinaka projekta za izvedbu vanjskih zidova sa ili bez dodatne izolacije (blokovi 30 i 40 cm)
 • manje promjene tipskog projekta prema vašoj želji – ako se ne mijenja gabarit, konstrukcija kuće niti potrebna količina Ytong materijala – u obzir dolazi promjena namjena prostorija, položaja pregradnih zidova, položaja i veličine otvora /prozori i vrata/, proširenja otvora u nosivim zidovima
 • dio kompleta Ytong alata i uzorci pričvrsnog pribora
 • savjetovanje i potpuna podrška našeg tima u svim fazama gradnje
 • instruktivni materijal s uputama za gradnju
 • Osim navedenog, Ytong instruktor dolazi na vaše gradilište i pokazuje izvođačima kako se pravilno gradi s Ytong materijalom (do 2 dana). Nakon što ste ishodili građevinsku dozvolu, preporučujemo Vam partnerske tvrtke i Ytong majstore – ovlaštene izvođače za gradnju kuće, koji ovisno o svojim slobodnim terminima, nude izgradnju kuće do faze koju želite s njima ugovoriti (konstrukcija, ROH BAU ili “ključ u ruke”).

Ono što cijena paketa Ytong kuće ne uključuje je sljedeće:

 • strojarski projekti (inst. plina, grijanje, hlađenje, ventilacija)
 • projekti obnovljivih izvora energije
 • ostali izvedbeni projekti (plan oplate, plan savijanja armature s iskazima i dr.)
 • geodetski projekt i projekt iskolčenja
 • geomehanički elaborat
 • projekt okoliša i interijera
 • ishođenje posebnih suglasnosti za građevinsku dozvolu
 • građenje
 • nadzor nad gradnjom i ishođenje uporabne dozvole
 • priključci na struju, vodu, plin, kanalizaciju, eventualne sabirne jame, vodomjerna okna i sl.,
 • cijena ishođenja građ. dozvole i komunalnih doprinosa
Koje informacije morate znati prije odabira Tipskog projekta?

Izuzetno važno je napomenuti da bi prije odabira jednog od tipskih objekata trebali imati saznanja o urbanističkim uvjetima za vašu parcelu, obzirom da oni mogu uvjetovati visinu, nagib i oblik krovišta te tlocrtne dimenzije koje se moraju poštovati u izradi projektne dokumentacije.
U ovisnosti od lokacije objekta, provjeru vaše parcele možemo organizirati od strane ovlaštenog projektanta.

Kolika je garancija na ugrađene materijale i ugradnju?

Za korektan odgovor na ovo pitanje morate biti upoznati sa zakonskim okvirima koji uređuju “naše odnose”.
Naime neki trgovci (uglavnom montažnim kućama) će napisati da je garancija na njihove objekte i do 30 ili čak 50 godina, mada je svakom jasno da teško da ćete i nakon 5 godina nekog pronaći da Vam nešto popravi. Tu su naši odnosi jasno definirani “Zakonom o obveznim odnosima”, koji kaže:
Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.
Za sve ostale tzv. “skrivene nedostatke” naručitelj se može pozvati u roku od dvije godine.

Koje su razlike u gradnji: niski rohbau/ rohbau/ visoki rohbau/ ključ u ruke?

U ovisnosti od različitih načina gradnje, različita je i komunikacija etapa gotovosti takvih objekata. Na primjer “rohbau” u Ytong sustavu gradnje podrazumijeva puno viši nivo gotovosti nego u klasičnoj zidanoj gradnji. Zato je vrlo važno točno znati koji sve radovi ulaze u navedenu etapu radova i što vam još predstoji do konačnog dovršenja objekta. Iz tog razloga za naš sustav gradnje smo izradili tablicu radova s detaljnim opisom, radi lakšeg snalaženja, te komparacije cijena.
za tablicu izračuna molimo nazovite 0800 7000

Koliko košta gradnja Ytong kuće?

Potpuno točnu cijenu izgradnje moći ćete ustanoviti tek temeljem prikupljenih ponuda potencijalnih izvođača radova, a na osnovu troškovnika koji je sastavni dio glavnog projekta. Taj troškovnik Vam može poslužiti i za ishođenje kredita.
Cijene variraju ovisno o tipu Ytong kuće i stupnju energetske učinkovitosti. Cijene niskoenergetske kuće, a posebno pasivne kuće, prosječno su 15-20% više od standardne gradnje, zbog povećane debljine vanjskih zidova (Ytong termoblok od 40 cm), ili dodatne termoizolacije fasadnih zidova (Multipor ili sl.), te ostalih dodatnih toplinskih izolacija (pod, krov), zatim zbog kvalitetnije i skuplje stolarije (3 slojno staklo, plin argon) i na kraju zbog ugradnje termoventilacijskog sustava, toplinske pumpe, rekuperatora zraka i dr.

Tko izvodi radove?

Na osnovu troškovnika iz Glavnog projekta ponudu za izvođenje radova, možete zatražiti od naših ovlaštenih izvoditelja ali izvođenje možete ugovoriti i s tvrtkom koja nema iskustva s našim materijalom. I u tom se slučaju uz našeg instruktora gradnje, naš alat, te aktivno uključenje naše tehničke službe, objekt može izvesti kvalitetno, poštujući pri tom sva pravila vezana uz gradnju s našim materijalima.

Što je niskoenergetska kuća?

Niskoenergetska ili „trolitarska“ kuća je naziv za zgradu koja troši manje energije od klasično građene kuće, ali više od tzv. pasivne kuće. Za niskoenergetsku kuću je propisani standard od maksimalno 30 kWh/m2 potrebne godišnje toplinske energije. Više informacija o niskoenergetskim kućama pročitajte na linku.

Što je pasivna kuća?

Pasivnom kućom se naziva zgrada s maksimalnom potrošnjom od 15 kWh/m2 potrebne godišnje toplinske energije za grijanje po jedinici korisne površine. Takve se kuće zovu i ‘‘jednolitarske kuće”.

Važno je naglasiti da pasivne kuće nemaju više potrebe za konvencionalnim sustavom grijanja, nego potrebu za toplinom namiruju preko sofisticiranog sustava ventilacije s rekuperacijom i toplinskom pumpom, odnosno dizalicom topline.

Više informacija o pasivnim kućama pročitajte na linku.

Što je zelena gradnja?

“Zelenima” se nazivaju one kuće koje su građene tako da štede vaš novac koristeći minimalnu količinu energije i koje poštuju prirodu, čovjeka i okoliš.

Za međunarodni certifikat zelene gradnje trebate voditi računa o:

 • efikasnom korištenju građevinskog zemljišta
 • zbrinjavanju građevinskog otpada
 • recikliranju materijala
 • povezanosti sa susjedstvom
 • dostupnim servisima – posebno prometnicama

Certificiranjem zelene gradnje prate se:

 • način i količina, te efikasnost potrošnje voda
 • rješenja vezana za krajobraz i ambijent interijera
 • odabir i način upotrebe ekoloških materijala
 • emisija stakleničkih plinova iz objekta
 • energetska učinkovitost
 • korištenje obnovljivih izvora energije

Pročitajte više o zelenoj gradnji na linku.

Koji su poticaji za energetsku obnovu?

Programom za energetsku obnovu vlada RH sufinancira se:

 • zamjena vanjske stolarije
 • toplinska zaštita vanjske ovojnice što uključuje vanjski zid, krov, strop, pod i ukopane dijelove grijanog prostora te pod prema tlu
 • ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla
 • ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije – sunčanih toplinskih pretvarača, odnosno kolektora, kotlova na biomasu, dizalica topline i fotonaponskih pretvarača

Za mjere energetske učinkovitosti Fond može odobriti maksimalno 60.000, 45.000 odnosno 30.000 kuna, a za sustav korištenja obnovljivih izvora energije maksimalno do 24.000, 18.000 ili 12.000 kuna, ovisno o području na kojem se kuća nalazi.

Više informacija saznajte putem linka.

Koji materijal je najbolji za gradnju niskoenergetske ili pasivne kuće?

Porobeton robne marke Ytong vrhunski je građevinski materijal za zidane konstrukcije u kontekstu niskoenergetske gradnje, odnosno materijal s najboljim termoizolacijskim svojstvima (SMART blokovi s koeficijentom toplinske provodljivosti 0,084 W/mK, koji daje izvrsne “U” vrijednosti Ytong vanjskih zidova).
U području priobalja gradnja zidova Ytong SMART blokovima od 30 cm ne zahtijeva primjenu dodatne skupe toplinske izolacije već jednoslojni Ytong zid zadovoljava kriterije energetski učinkovite gradnje. Za kontinentalni dio Hrvatske preporučujemo SMART blokove od 40 cm.

Da li je Ytong materijal štetan?

Ytong je negorivi građevinski materijal i ne sadrži štetne tvari u plinovitom stanju. Građevinski je materijal s najmanjom prirodnom radioaktivnosti i sadržajem štetnih materijala, koja se prati sukladno važećem Pravilniku.
Objekti izgrađeni od porobetona jamče zdrav boravak u ugodnoj mikroklimi tijekom neograničenog broja godina.

Kako graditi/zidati Ytongom- kako se postavlja Ytong?

Ytong sustav gradnje omogućava Vam brzu i jednostavnu gradnju konstrukcije Vaše Ytong kuće s Ytong elementima od temelja do krova. Temelji se izvode klasično od betona, a kompletna daljnja izgradnja nije montažna, nego je kvalitetna, masivna, zidana gradnja. Ona podrazumijeva zidanje Ytong zidnim blokovima, Ytong tankoslojnim mortom I sustavom Ytong strop za gradnju međukatnih I krovnih konstrukcija.
Pročitajte upute za gradnju u brošuri.