Karakteristike YTONG-a

U nastavku teksta pročitajte detaljnije o navedenim karakteristikama Ytong materijala, a klikom na pojedino svojstvo doći ćete izravno do željenih informacija!

Toplinska izolacija je izvrsna

 

Ytong zid ne treba dodatnu toplinsku izolaciju jer se i bez nje postiže velika ušteda energije na grijanju i hlađenju kuće. Zidovi građeni Ytong sustavom najbolje su moguće rješenje za energetski štedljivu kuću te niskoenergetski ili pasivni standard gradnje.

Zimi – Ytong vanjski zidovi i krovovi (ovojnica zgrade) zbog svoje šupljikave, porozne strukture imaju izvanredno svojstvo zadržavanja topline.

Ljeti – Zbog svoje težine Ytong vanjski zidovi i krovovi (ovojnica zgrade) imaju dovoljnu masu za zaustavljanje prodora topline u zgradu. Time se postiže akumulacija niže temperature tj. izbjegava se prebrzo zagrijavanje i hlađenje, karakteristično za montažnu gradnju.

 

Odlična protupožarna svojstva – Ytong ne gori

 

Zid od Ytong materijala u debljini od 10 cm osigurava 120 minuta otpornosti na požar. Kao protupožarna dilatacija u objektima, koristi se zidni blok debljine 25 cm. To je najveća moguća sigurnost za objekt. I sve bez dodatnih troškova i posebne protupožarne opreme.

Na sreću, rijetko se nađemo u opasnosti od požara. U kući koja je izgrađena od Ytong porobetona takva je opasnost još i manja jer ste optimalno zaštićeni od požara.

YTONG UČINKOVITO ŠTITI OD POŽARA

i to zato jer:

 

 • se porobeton sastoji samo od mineralnih,  prirodnih sirovina koje su negorive
 • već i tanke stjenke pružaju optimalnu protupožarnu zaštitu

GRAĐEVINU SIGURNU OD POŽARA

jamči izbor kvalitetnog materijala koji utječe na:

 

 • vatrootpornost konstrukcije
 • veličinu požarnog opterećenja
 • brzinu širenja požara
 • količinu oslobođene energije
 • vrstu i količinu produkata izgaranja

 Većina građevnih materijala tijekom promijene temperature nije stabilna jer dolazi do promijene njihove mikrostrukture, koja ujedno mijenja i njihova svojstva.

Zbog svog sastava Ytong je u potpunosti negoriv, jedan je od najotpornijih građevinskih materijala na požar općenito, a svakako je najotporniji materijal na požar za izvedbu zidanih konstrukcija. Daleko je otporniji i od opeke i od armiranog betona.

 Zašto je Ytong negoriv?

Graditi s Ytongom je lako i jednostavno

Ytong je negorivi građevinski materijal i ne sadrži štetne tvari u plinovitom stanju. Naime, porasti betoni imaju na uobičajenim sobnim temperaturama u svojim porama sadržaj vlage od oko 4 %. Ova adsorptivno vezana voda bit će istjerana iz pora tek pri temperaturama oko 100°C i dovesti time, kao i kod svih ostalih mineralnih građevinskih materijala, do malog sakupljanja materijala.

U temperaturnom području između 200°C i 800°C, dolazi do odcjepljivanja kristalne vode. Pri temperaturama do oko 700°C ne nastupaju još nikakve značajne promjene svojstava porastog betona.

Tlačna čvrstoća blokova od porastog betona raste u temperaturnom području do otprilike 650°C, a pri 700°C ona doseže otprilike polaznu čvrstoću pri 20°C. Maksimalno naprezanje koje se može preuzeti nalazi se na oko 80% iznad polazne vrijednosti. Pri temperaturama višim od 800°C prelazi u Tobermorit, tada još djelomično sa sadržajem vode u Wollastonit bez vode. Ovim korakom izvršeno je potpuno uklanjanje vode iz porastog betona.

Vremenski ograničeno – odgovarajućim klasama otpornosti na požar prema DIN standardu, porasti beton može izdržati temperature iznad 900°C.

Protupotresna svojstva – homogenost, elastičnost i čvrstoća

 

Kuća građena od Ytonga je najsigurnija kuća kada je potres u pitanju. Ytong je homogen, čvrst i izrazito duktilan materijal, koji može podnijeti opterećenje u svim smjerovima. Zahvaljujući maloj težini i sposobnosti da preuzme seizmičke sile iz svih smjerova, Ytong je idealan materijal za gradnju zgrada s vrhunskim protupotresnim svojstvima.

YTONG

jamči iznimnu veliku otpornost na potres zato jer:

 

 • objekti građeni porobetonom imaju manju težinu, pa su i manje horizontalne seizmičke sile
 • ima jednaku tlačnu čvrstoću u svim smjerovima, a posmičnu čvrstoću istovjetnu klasičnim zidovima od opeke
 • u slučaju jakih potresa Ytong ima sposobnost manjih elastičnih deformacija bez krutih lomova konstrukcije, te na taj način omogućava siguran izlazak ljudi iz objekata

Niti jedan drugi građevinski materijal tako dobro ne spaja stabilnost i optimalnu toplinsku izolaciju kao što to čini porobeton. Uzrok takve idealne kombinacije leži u jedinstvenoj i finoj mrežastoj strukturi pora unutar Ytonga. Takvu strukturu možemo pronaći u kostima čovjeka i ona jamči maksimalnu tvrdoću pri minimalnoj težini.

Za postizanje većih vrijednosti toplinske zaštite, ostali građevinski materijali obično traže okomite zračne kanale koji imaju tanke, osjetljive stjenke. To najčešće opazimo tijekom bušenja zidova kad svrdlo odjednom propadne u prazan prostor. Suprotno tome, zid izveden iz porobetona bez problema podnosi velika opterećenja kao što su viseći ormari i police za knjige, bez straha od puknuća.

 

Prirodni sastav materijala

Prirodne sirovine, posebnim tehnološkim postupkom obrađene i spojene u jedinstveni materijal, temeljna su karakteristika porobetona.

Kamen i drvo, poznato je, najstariji su i najrasprostranjeniji građevinski materijali. No, suvremena tehnologija omogućila je proizvodnju jednako tako kvalitetnih materijala za građenje, ali poboljšanih karakteristika. Posebice se to odnosi na protupožarnost, protupotresnost, čvrstoću i trajnost, a ni toplinska izolacija se ne smije izostaviti. Među takvim se proizvodima ističe Ytong porobeton.

POROBETON

je zbog svog sastava:

 

 • prirodan i ekološki prihvatljiv građevinski materijal
 • bez štetnih dodataka
 • sa stupnjem prirodne radioaktivnosti daleko ispod dopuštenog i nižim od ostalih građevinskih materijala

POROBETON YTONG

se proizvodi od prirodnih sirovina neškodljivih za okoliš i ljude:

 

 • kremenog pijeska
 • vapna
 • cementa
 • gipsa
 • vode

U proizvodnom procesu upotrebljava se i aluminijski prah, koji se do kraja procesa pretvori u vodik i u potpunosti ispari iz materijala ostavljajući zračne šupljine. Zato je Ytong, porasti beton najboljih tehničkih karakteristika.

Proizvodi se sa svim potrebnim certifikatima, a prodaje se na tržištu uz maksimalnu tehničku i savjetodavnu podršku krajnjim korisnicima.

Zahvaljujući dugogodišnjem korištenju kod nas i u inozemstvu, porobeton je postao provjereni, tradicionalni i ekološki čist materijal, priznat kao materijal koji štiti životnu sredinu. Njegovu potpunu neškodljivost obzirom na prirodnu radioaktivnost i sadržaj štetnih materija jamče redovna mjerenja koja su dokumentirana odgovarajućim atestima.

Baš zbog 100-postotnog prirodnog sastava, učinak porobetona je na naše zdravlje blagotvoran i ugodan, a objekti izgrađeni od porobetona jamče zdrav boravak tijekom neograničenog broja godina.

Ytong je izumljen u Švedskoj 20-ih godina prošloga stoljeća kao materijal koji je:

 1. ekološki i prirodan
 2. ugodan za okolinu
 3. s izvrsnim izolacijskim karakteristikama
 4. protupotresan
 5. trajan i  čvrst
 6. negoriv

Nosivost I trajnost

 

Ytong je homogen, elastičan i čvrst materijal koji može podnijeti opterećenje u svim smjerovima stoga je idealan materijal za gradnju zgrada koje će imati odličnu otpornost na potres.

Najstariji objekti građeni Ytong materijalom traju već više od 80 godina!

Masivnost i otpornost na pritisak materijala preduvjet su stabilnosti i otpornosti građevine. Kuća građena s Ytong porobetonom očuvat će svoju stabilnost i trajnu vrijednost generacijama.

PORASTA STRUKTURA MATERIJALA

poput ljudskog spužvastog koštanog tkiva:

 

 • omogućuje jednaku tlačnu čvrstoću u svim smjerovima
 • daje najbolju potresnu otpornost
 • pridonosi očuvanju trajne vrijednosti zgrade zbog svoje masivnosti i čvrstoće zidova

YTONG POROBETON

je anorganski mineralni materijal koji:

 

 • ne truli i ne raspada se
 • nije osjetljiv na vanjske utjecaje
 • ima vrlo dug životni vijek, kao i ostale vrste betona

Drugi građevinski materijali (npr. opečni i betonski blokovi ), radi postizanja dobrih izolacijskih svojstava, proizvedeni su sa vertikalnim šupljinama, stoga su sposobni preuzeti samo vertikalni pritisak, ali ne i horizontalni što je vrlo značajno u slučaju potresa. Zid od Ytonga bez poteškoća nosi i teške terete kao što su viseći ormari i regali za knjige za što je samo potrebno koristiti namjenske tiple

Ytong blokovi za vanjske zidove proizvode se u više marki čvrstoće. Ovisno o opterećenju, projektant konstrukcije odabire odgovarajuću marku materijala.

Za izvedbu nosivih zidova upotrebljavaju se zidni blokovi debljine 25, 30 ili 40cm. Za manje građevine, do visine tri stambene etaže, u pravilu se koriste blokovi razreda čvrstoće 2,5/0,35 (N/mm2/t/m3). Kod višekatnih građevina upotrebljavaju se za prizemnu etažu zidni blokovi veće čvrstoće, 4,0/0,50 (N/mm2/t/m3).

Za zidove između stanova, odnosno između dva prostora, gdje se zahtijeva bolja zvučna izolacija, upotrebljavaju se tzv „teški“ zidni blokovi debljine 25 cm, obujamske mase 0,65 t/m3, obostrano ožbukani.

 

Brza I jednostavna gradnja

Ytong blok je osnovni element gradnje u sustavu. Jednostavan, tijekom izgradnje brzo se ugrađuje, puno je veći od drugih, usklađenih dimenzija i lakši. Upravo zato je najnapredniji od svih elemenata iz segmenta gradnje. Porobetonom se vrlo jednostavno rukuje i jednostavno ga se oblikuje. Elementi Ytong sustava su prilagođenih oblika, velikih dimenzija i svi se međusobno izvrsno nadopunjuju.

ZAŠTO BISTE PLAĆALI VIŠE

ako s Ytongom možete uštedjeti zbog:

 

 • velikih dimenzija
 • male težine YTONG elemenata
 • usklađenog sustava gradnje
 • malo pripremnih radova i pomoćnih materijala

GRADNJA S YTONGOM

ima za rezultat slijedeće:

 

 • Velikih dimenzija
 • Male težine YTONG elemenata
 • Usklađenost sustava gradnje
 • Malo pripremnih radova i pomoćnih materijala
 • Površine zidova su glatke
 • Izrada svih oblika zidova je jednostavna
 • Jednostavna je završna obrada
 • Jednostavno je bušenje zidova i izrada kanala za instalacije

Premošćivanje otvora jednostavnim elementima 

Sustav gradnje je detaljno osmišljen. Blokovi su veliki, njihova je težina relativno mala pa ih je stoga moguće postaviti u vrlo kratkom vremenu. Ytong tankoslojni mort se jednostavno i brzo nanosi lopaticom iste širine kao zidni blokovi. Posebne dimenzije blokova mogu se jednostavno izrezati u svakom trenutku, a manje nepravilnosti se ručno izbruse.

Za premošćivanje otvora prozora i vrata iskoristite Ytong pregrade za koje vam nisu potrebni nikakvi potporni elementi. Za gradnju objekta s Ytong elementima utrošit ćete 50% manje radnih sati nego za klasičnu gradnju.

 

Višestruka primjena

 

Ytong je cjeloviti sustav gradnje koji udovoljava željama kupca i doprinosi zaštiti okoliša. Od opskrbe sirovinama pa do završetka proizvodnje, strogo se nadziru svi postupci u skladu s najstrožim zahtjevima kvalitete. Ovaj visokokvalitetni građevinski materijal je ekološki prihvatljiv od proizvodnje do recikliranja.

ARHITEKTI I MAJSTORI GRAĐEVINARI

ga koriste pri planiranjima i izvedbi:

 

 • obiteljskih kuća
 • višestambenih objekata
 • industrijskih objekata
 • poslovnih objekata
 • javnih ustanova
 • poljoprivrednih objekata
 • zdravstvenih ustanova
 • adaptacija
 • nadogradnji
 • rekonstrukcija objekata
 • umjetničkih projekata

YTONG MATERIJALOM

mogu se zidati:

 

 • vanjski i unutrašnji nosivi zidovi
 • zidovi ispune
 • protupožarni zidovi
 • zidovi za zaštitu od buke
 • pregradni zidovi

 Ytong sustav nije namijenjen samo izgradnji obiteljskih kuća. On se može primijeniti u svim područjima gradnje, od jednostavnih zahvata u interijeru do masivnih građevina.

Tijekom gradnje snižava troškove u tren oka i sadrži niz prednosti koje generacijama omogućuju visoku kvalitetu življenja uz niske troškove opskrbe energijom. Primjenjivost  je raznovrsna; od novogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije postojećih objekata do kreativnog oblikovanja unutarnjih prostora. 

Građevinski materijal koji je promijenio povijest

Ytong se jednostavno, pa i umjetnički, može obrađivati

Kada se 1928. godine započelo s industrijskom proizvodnjom porobetona, nitko nije mogao predvidjeti da će porobeton u tako kratkom razdoblju postati ono za što je opeci trebalo više od 5000 godina.

Velika gospodarska kriza 30-tih godina prošloga stoljeća potaknula je znanstvenike u Europi da počnu istraživati materijale koji bi zadovoljili sve veće potrebe graditeljstva, te na taj način smanjili ovisnost države o uvozu.

 

Posebno su uspješni bili u Švedskoj gdje su zbog ograničenih domaćih izvora i skupe energije za proizvodnju tražili materijal koji bi, uz smanjeno korištenje energije, mogli industrijski proizvoditi iz lokalnih sirovina. Istovremeno su tražili građevinski materijal koji bi posjedovao sve pozitivne značajke industrijski proizvedene opeke i drva, tradicionalnog građevnog materijala u skandinavskim državama.

Novi materijal je trebao biti ekološki besprijekoran, prihvatljiv za okoliš, dobre toplinske i zvučne izolacije, otporan na potrese, a istovremeno trajan, tvrd i negoriv.  Upravo takav materijal je 1923. godine otkrio švedski arhitekt Axel Eriksson te ga je zbog njegove poraste strukture nazvao porobetonom. Upravo su brojne sitne pore u kojima se nalazi zrak i gusta mrežasta struktura materijala one koje porobetonu osiguravaju specifičan izgled i njegove jedinstvene osobine. Proizvodnja Ytonga započeta je u švedskom gradu Yxhult. Kombinacijom naziva mjesta i švedskog naziva za porobeton (betong) nastalo je ime za prvu i najstariju marku na svijetu među građevinskim materijalima – Ytong.

 

Vrhunska kvaliteta

 

Ytong građevinski materijal proizveden je u skladu sa strogim europskim propisima i jamči visoku kvalitetu.

 

 

Besplatni servis

 

Imate potpunu podršku Ytong tima u svim fazama gradnje. Uz Vas smo od trenutka odluke o gradnji do useljenja!

 

Besplatna podrška