Pravila o zaštiti privatnosti

Internetska stranica www.gradnjakuce.com

Drago nam je zbog vašeg posjeta ovoj web stranici. Zaštita podataka i sigurnost podataka za naše klijente i korisnike imaju veliki prioritet za nas. Pridržavamo se propisa o zaštiti podataka, posebno Opće uredbe EU o zaštiti podataka i Zakona o provedbi GDPR-a.

U ovim informacijama o zaštiti podataka objašnjavamo vam koje informacije (uključujući osobne podatke) obrađujemo tijekom vašeg posjeta i korištenja naše prethodno navedene internetske ponude (“Web stranice”).

Dodatne informacije možete pronaći na ovim stranicama:

  1. Informacije o zaštiti podataka – Obrada podataka o kupcima
  2. Informacije o zaštiti podataka – Obrada podataka zaposlenika
  3. Informacije o zaštiti podataka – Obrada podataka pružatelja usluga / dobavljača
  4. Informacije o zaštiti podataka – Poslovni partneri

Informacije o zaštiti podataka se odnose na našu web stranicu i druge online prezentacije

I. Općenito

1. Kontrolor

Mi – Ytong porobeton d.o.o. – vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu osobnih podataka i zakonske obveze koje služe njihovoj zaštiti. Zakonske odredbe zahtijevaju potpunu transparentnost u obradi osobnih podataka. Samo kada vi kao predmet podataka smatrate da je obrada podataka transparentna i vjerodostojna za vas, možete se smatrati dovoljno informiranima o namjeri, svrsi i opsegu obrade. Stoga Vam ova Pravila o privatnosti detaljno objašnjavaju koje osobne podatke obrađujemo kada koristite našu web stranicu www.ytong.hr ili druge podstranice koje se na njih odnose ili naše druge online prezentacije na društvenim mrežama.

Tijelo nadležno za obradu podataka, odnosno „Upravljač“ u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Zakona o provedbi GDPR-a i drugih primjenjivih propisa o zaštiti podataka je

Ytong porobeton d.o.o.
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 3436-810

info.hr@ytong.com

– U daljnjem tekstu “Kontrolor” ili “mi” –

Odgovornom službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti na

Ytong porobeton d.o.o.
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb, Hrvatska
01/3436-810
privatnost@ytong.com

Imajte na umu da vas linkovi na našoj web stranici mogu uputiti na druge Internet stranice kojima ne upravljamo mi, već treće strane. Takve veze su jasno označene ili postaju očite promjenom adresne linije u vašem pregledniku. Niti smo odgovorni niti odgovaramo za poštivanje važećih propisa o zaštiti podataka i sigurno postupanje s vašim osobnim podacima od strane operatera internetskih stranica treće strane.

2. Definicije

2.1. Prema GDPR

Za potrebe ovih Pravila o privatnosti koristimo se uvjetima zakonske formulacije GDPR-a. Definicije (članak 4. GDPR-a) mogu se naći na primjer na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem terminalu kada posjetite web stranicu i koje se tamo čitaju. Sadrže kombinacije slova i brojki kako bi se, na primjer, omogućilo prepoznavanje korisnika i primjenjivih postavki kada se korisnik vrati na web stranicu na kojoj su postavljeni kolačići; kolačići također omogućuju korisniku da ostane prijavljen na korisnički račun i služe za statističku analizu određenih korisničkih ponašanja.

2.3. Kategorije podataka

Tamo gdje se u tim Pravilima privatnosti pozivamo na kategorije podataka koje obrađujemo, smatra se da one uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće podatke: Matične podatke (npr. ime, adresa, datum rođenja), podatke za kontakt (npr. adresa e-pošte, telefonski brojevi, servis razgovora), podatke o sadržaju (npr. unosi teksta, fotografije, videozapisi, sadržaj dokumenata/datoteka), podatke o ugovoru (npr. predmet, uvjete, kategorije kupaca), podatke o plaćanju (npr. bankovni podaci, povijest plaćanja, korištenje drugih pružatelja platnih usluga), podatke o korištenju (npr. pojedinosti o tijeku vašeg posjeta našoj web stranici, korištenje određenih sadržaja, vremena pristupa), kao i podatke o povezivanju (npr. podaci o uređaju, IP adresa, URL uputitelj).

3. Informacije o obradi podataka

Osobne podatke obrađujemo samo ako i u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom. Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo u dolje opisanim slučajevima. Osobni podaci zaštićeni su odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama (npr. pseudonimizacija, šifriranje).

Osim u slučajevima kada smo zakonom obvezni pohranjivati ili prenositi osobne podatke trećim stranama (posebno tijelima kaznenog progona), naša odluka o tome koje osobne podatke pohranjujemo i koliko dugo i u kojoj mjeri ih možemo s vremena na vrijeme otkrivati drugima ovisi o značajkama web stranice koju s vremena na vrijeme koristite.

4. Trajanje pohrane

Osobni podaci bit će izbrisani čim se ispuni svrha obrade ili na drugi način istekne ili čim istekne bilo koje potrebno razdoblje pohrane, osim ako je potrebno nastaviti pohranu podataka u svrhu sklapanja ili izvršenja ugovora. U slučaju da koristimo kolačiće koji nisu nužni za to da vam usluga koju želite bude dostupna, obavještavamo vas o trajanju tih kolačića na kraju ove Politike privatnosti.

5. Automatizirano pojedinačno odlučivanje, uključujući profiliranje 

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje u skladu s čl. 22., st. 1, 4 GDPR-a za donošenje takve odluke se ne provodi.

6. Prava subjekta podataka

Vi kao subjekt podataka imate pravo na pristup/ pravo na informacije prema čl. 15. GDPR-a, pravo na ispravak prema čl. 16. GDPR-a, pravo na brisanje prema čl. 17. GDPR-a, pravo na ograničenje obrade prema čl. 18. GDPR-a i pravo na prenosivost podataka prema čl. 20. GDPR-a. Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (čl. 77 GDPR).

Nadležno tijelo za nadzor nad nama je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
(Hrvatska agencija za zaštitu osobnih podataka)
Selska cesta 136, Zagreb, Hrvatska.

Međutim, svoju pritužbu možete podnijeti i bilo kojem drugom nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu podataka.

7. Obveze obavještavanja od strane kontrolora

S vama komuniciramo o svakom ispravku ili brisanju Vaših osobnih podataka ili ograničenju obrade koja se provodi u skladu s člankom 16., člankom 17., st. 1. i čl. 18. GDPR-a, i to sa svakim primateljem kojem su otkriveni vaši osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nesrazmjeran napor. Obavijestit ćemo vas o tim primateljima ako to zatražite od nas.

8. Obveza davanja osobnih podataka

Ako u odjeljcima II i III u nastavku nije drugačije određeno, a u kojima su navedene i primjenjive pravne osnove, niste nam dužni dostaviti osobne podatke. Međutim, u slučajevima opisanim u čl 6., st. 1 b) GDPR, osobni podaci su potrebni za obavljanje ili sklapanje ugovora. Ako nam ne dostavite tražene osobne podatke, nismo u mogućnosti izvršiti ili sklopiti ugovor. Ako ne dostavite podatke u slučajevima opisanim u čl. 6., st. 1 a) i f) GDPR-a, ne možete koristiti relevantne dijelove naše web stranice.

9. Pravo na prigovor i povlačenje suglasnosti

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka na temelju čl. 6., st. 1 f) GDPR. Ako se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog marketinga.

Na temelju čl. 7. st. 3 rečenica 1 GDPR, imate pravo u bilo kojem trenutku povući bilo koji pristanak koji ste nam dali. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade izvršene na temelju pristanka prije njegovog povlačenja. To znači da povlačenje ima učinak samo za bilo koju obradu namijenjenu za vrijeme nakon povlačenja. Svoj pristanak možete povući putem neformalne obavijesti poslane poštom ili e-poštom. Ako uložite prigovor na obradu, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako nam to nije drugačije dopušteno (zakonom). Ako povučete svoj pristanak i ne postoji drugi pravni razlog koji opravdava obradu vaših osobnih podataka, dužni smo prema članku 17., st. 1 b) GDPR izbrisati vaše osobne podatke na vaš zahtjev bez nepotrebnog odgađanja.

Možete uložiti prigovor na obradu i/ili povući svoj pristanak neformalnom obavijesti koju treba poslati na adresu:

Ytong porobeton d.o.o.
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 3436-810
privatnost@ytong.com

II. Obrada podataka prilikom korištenja naše web stranice

Korištenje naše web stranice i njezinih značajki i funkcija općenito zahtijeva obradu određenih osobnih podataka.

1. Korištenje web stranice u informativne svrhe

Svrha obrade: Ako posjetite našu web stranicu i koristite je u puke informacijske svrhe, što znači bez korištenja bilo kakvih dodatnih značajki ili funkcija kao što su kontaktni obrazac ili dodaci za društvene medije, automatski prikupljamo osobne podatke kako bismo osigurali funkcionalnost i optimizaciju web stranice, kao i sigurnost naših informacijskih sustava.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 f) GDPR
Kategorije podataka: podaci o povezivanju
Primatelj podataka: pružatelj IT usluga
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Spremamo li podatke na vašem terminalu na temelju vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne

 

2. Kada nas kontaktirate (putem e-maila, telefona, kontakt obrasca)

Svrha obrade: Odgovor na vaš zahtjev koji ste nam poslali putem kontakt obrasca s naše web stranice, putem e-maila ili odgovora na vaš zahtjev za povratni poziv.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 f) GDPR; čl. 6, st. 1 b) GDPR (ako se vaš zahtjev odnosi na sklapanje novog ugovora ili na postojeći ugovor); čl. 88. st. 1 GDPR.
Kategorije podataka: matični podaci, podaci za kontakt, podaci o sadržaju, podaci o povezivanju i, ako je primjenjivo, podaci o ugovoru
Primatelj podataka: Podaci se mogu s vremena na vrijeme prenijeti povezanim društvima unutar Xella grupe.
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenijeti podatke u treće zemlje.
Spremamo li podatke na vašem terminalu na temelju vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne

3. Zahtjev za reklamnim materijalom ili ponudama

Svrha obrade: Slanje traženog reklamnog materijala te priprema i slanje traženih ponuda.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 f) GDPR; čl. 6, st. 1 b) GDPR (ako se vaš zahtjev odnosi na sklapanje novog ugovora ili na postojeći ugovor)
Kategorije podataka: matični podaci, podaci za kontakt, podaci o povezivanju i, ako je primjenjivo, podaci o ugovoru
Primatelj podataka: Podaci se mogu s vremena na vrijeme prenijeti povezanim društvima unutar Xella grupe; pružateljima poštanskih usluga.
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Spremamo li podatke na vašem terminalu na temelju vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne

4. Digitalni bilten

Svrha obrade: Administriranje naše mailing liste i slanje traženog biltena e-mailom, SMS-om ili drugom izravnom porukom, personalizirani dizajn našeg biltena temelji se na Vašem ponašanju korisnika te mogućnosti dokazivanja Vaše suglasnosti u vezi prijenosa biltena.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 a) GDPR-a
Kategorije podataka: kontaktni podaci, matični podaci, podaci o korištenju, podaci o povezivanju
Primatelj podataka: Podaci se mogu s vremena na vrijeme prenijeti povezanim društvima unutar Xella grupe; pružateljima IT i marketinških usluga
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Spremamo li podatke na vašem terminalu na temelju vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne

III. Informacije o vanjskim stranicama društva Xella

Facebook stranica / stranica uvida u podatke

Svrha obrade: Upravljamo stranicom naše tvrtke pod
https://www.facebook.com/YtongHrvatska (“Facebook stranica”). Kada posjetite i koristite našu Facebook stranicu, Facebook je u mogućnosti analizirati vaše ponašanje korisnika i pružiti nam informacije dobivene iz njega (“uvidi”). Uvide u stranicu koristimo u svrhu ekonomske optimizacije i kako bismo osigurali dizajn internet prezentacije koji je prilagođen postojećoj potražnji.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 f) GDPR
Kategorije podataka: Matični podaci, podaci o kontaktu, podaci o sadržaju, podaci o korištenju, podaci o povezivanju
Primatelj podataka: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“) (djeluje kao zajednički Upravljač – bitni uvjeti ugovora dostupni su na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Od slučaja do slučaja, SAD i druge treće zemlje (na temelju standardnih klauzula EU Komisije o zaštiti podataka, čl. 46(2)(c) GDPR-a i na temelju odluka o primjerenosti (čl. 45 GDPR-a)).
Spremamo li podatke na vašem terminalu na temelju vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne
Prava predmeta podataka: Zaštita i provedba vaših prava kao predmeta podataka odgovornost je Facebooka. Facebook pruža informacije o vašim pravima kao predmeta podataka na
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Možete nam se obratiti i za potvrđivanje svojih prava, a vaš ćemo zahtjev odmah proslijediti Facebooku.

Instagram stranica / stranica uvida u podatke

Svrha obrade: Postavili smo stranicu o našoj tvrtki na „Instagram“ platformi Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“) na adresi https://www.instagram.com/ytong.hr/. Kada posjetite i koristite našu Instagram stranicu, Facebook je u mogućnosti analizirati vaše ponašanje korisnika i pružiti nam informacije dobivene iz njega (“uvidi”). Uvide u stranicu koristimo u svrhu ekonomske optimizacije i kako bismo osigurali dizajn internet prezentacije koji je prilagođen postojećoj potražnji.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 f) GDPR
Kategorije podataka: Matični podaci, podaci o kontaktu, podaci o sadržaju, podaci o korištenju, podaci o povezivanju
Primatelj podataka: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“) (djeluje kao zajednički Upravljač – bitni uvjeti ugovora dostupni su na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Od slučaja do slučaja, SAD i druge treće zemlje (na temelju standardnih klauzula EU Komisije o zaštiti podataka, čl. 46(2)(c) GDPR-a i na temelju odluka o primjerenosti (čl. 45 GDPR-a)).
Spremamo li podatke na vašem terminalu na temelju vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne
Prava predmeta podataka: Zaštita i provedba vaših prava kao predmeta podataka odgovornost je Facebooka. Facebook pruža informacije o vašim pravima kao predmeta podataka na
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Možete nam se obratiti i za potvrđivanje svojih prava, a vaš ćemo zahtjev odmah proslijediti Facebooku.

LinkedIn (profil)

Svrha obrade: Postavili smo stranicu o našoj tvrtki na platformi “LinkedIn” na adresi https://www.linkedin.com/company/ytong-croatia/ .Kada pristupite ovoj stranici, LinkedIn obrađuje vaše osobne podatke. Mi dobivamo statističke podatke o korištenju ove stranice proizašle iz ovih podataka.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 sl. f GDPR-a.
Kategorije podataka: Matični podaci, ako je primjenjivo, kontaktni podaci, podaci o sadržaju, podaci o korištenju, podaci o povezivanju, podaci o lokaciji, ako je primjenjivo.
Primatelj podataka: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska (kao zajedničkiUpravljač u skladu s člankom 26. GDPR-a – bit ugovora nalazi se na https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Od slučaja do slučaja, SAD i druge treće zemlje (na temelju standardnih klauzula EU Komisije o zaštiti podataka, čl. 46(2)(c) GDPR-a i na temelju odluka o primjerenosti (čl. 45 GDPR-a)).
Spremamo li ili čitamo vaše osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne
Prava predmeta podataka: LinkedIn je odgovoran za provedbu vaših prava predmeta podataka. LinkedIn će vas obavijestiti o vašim pravima predmeta podataka na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Svoja prava možete ustvrditi i protiv nas, a zatim ćemo vaš zahtjev odmah proslijediti LinkedInu.

YouTube kanal

Svrha obrade: Postavili smo video kanal na platformi “YouTube” tvrtke Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland (“Google”) na adresi https://www.youtube.com/c/YtongHrvatska. Kada pristupite ovoj stranici, Google obrađuje vaše osobne podatke. Mi dobivamo statističke podatke o korištenju ove stranice proizašle iz ovih podataka.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 sl. f GDPR-a.
Kategorije podataka: Matični podaci, ako je primjenjivo, kontaktni podaci, podaci o sadržaju, podaci o korištenju, podaci o povezivanju, podaci o lokaciji, ako je primjenjivo.
Primatelj podataka: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska.
Predviđeni prijenos podataka iz trećih zemalja: u pojedinačnim slučajevima, sad i druge treće zemlje (na temelju standardnih klauzula o zaštiti podataka Komisije EU-a, čl. 46. st. 2. podtočka (c) GDPR-a i na temelju odluka o primjerenosti (čl. 45. GDPR-a)).
Spremamo li ili čitamo vaše osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne

IV. Informacije o kolačićima koje koristimo

U nastavku možete pronaći nazive i trajanje kolačića koje koriste gore navedeni dodaci i usluge – pod uvjetom da ste pristali na upotrebu kolačića; stoga se pridržavamo sljedeće sheme naloga:
[Naziv usluge]: [Naziv kolačića] ([Trajanje]).
Pristup kolačiću općenito je moguć samo s internetske adrese s koje je kolačić postavljen. To znači da ne možemo pristupiti kolačićima pružatelja usluga koje uključujemo (vidi gore). Ovi pružatelji usluga također ne mogu pristupiti našim kolačićima. Treće strane ne mogu pristupiti našim kolačićima niti kolačićima pružatelja usluga koje uključujemo. Treće strane mogu pristupiti kolačićima samo tehničkim napadima koje mi ne možemo kontrolirati i za koje nismo odgovorni.

V. Obrada podataka na događajima

Registracija i organizacija događaja

Svrha obrade: registracija za naše događaje; organizacija naših događaja; osiguranje sigurnosti naših informacijskih sustava.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 rečenica 1 sl. b), f) GDPR.
Kategorije podataka: Matični podaci, podaci za kontakt, podaci ugovora ako je primjenjivo, podaci o sadržaju ako je primjenjivo, podaci o korištenju ako je primjenjivo i podaci o povezivanju ako je primjenjivo.
Primatelj podataka: Ovisno o događaju, pružatelji IT usluga, ako je primjenjivo, lokalni organizatori događaja na lokaciji, vlasti, povezane tvrtke unutar Xella Grupe.
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Ovisno o događaju, ako je primjenjivo online u pojedinačnim slučajevima (na temelju odluka o primjerenosti u skladu s člankom 45. GDPR-a, standardne klauzule o zaštiti podataka u skladu s člankom 46. st. 2 sl. c) GDPR)
Spremamo li ili čitamo vaše osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne

Snimanje sudionika na događanjima

Svrha obrade: Snimanje pojedinih sekvenci događaja ili cijelog događaja fotografijama i/ili videozapisima u marketinške svrhe i/ili u svrhu obuke.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 rečenica 1 sl. a), b), f) GDPR.
Kategorije podataka: Podaci o sadržaju, matični podaci ako je primjenjivo, podaci o kontaktu ako je primjenjivo.
Primatelj podataka: Ovisno o događaju, pružatelji IT usluga, ako je primjenjivo, lokalni organizatori događaja na lokaciji, vlasti, povezane tvrtke unutar Xella Grupe.
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Ovisno o događaju, možda online u pojedinačnim slučajevima (na temelju odluka o primjerenosti u skladu s čl. 45. GDPR-a, standardnom klauzulom o zaštiti podataka u skladu s čl. 46. st. 2 sl. c) GDPR)
Spremamo li ili čitamo vaše osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne

Snimanje govornika na događanjima

Svrha obrade: snimanje doprinosa govornika u obliku fotografija i/ili videozapisa u marketinške svrhe i/ili u svrhu obuke.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 rečenica 1 sl. a), f) GDPR.
Kategorije podataka: Podaci o sadržaju, matični podaci ako je primjenjivo, podaci o kontaktu ako je primjenjivo.
Primatelj podataka: Ovisno o događaju, pružatelji IT usluga, ako je primjenjivo, lokalni organizatori događaja na lokaciji, vlasti, povezane tvrtke unutar Xella Grupe.
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Ovisno o događaju, možda online u pojedinačnim slučajevima (na temelju odluka o primjerenosti u skladu s čl. 45. GDPR-a, standardnom klauzulom o zaštiti podataka u skladu s čl. 46. st. 2 sl. c) GDPR)
Spremamo li ili čitamo vaše osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne.

VI. Obrada podataka za fotografije i videozapise

Izrada i uporaba fotografija i videozapisa (uključujući zvuk)

Svrha obrade: ovisno o odgovarajućim fotografijama i/ili videozapisima, internoj i/ili vanjskoj dokumentaciji aktivnosti odgovorne strane; prezentaciji događaja, ako je primjenjivo; uporabi fotografija i/ili videozapisa za oglašavanje, streaming, marketing i odnose s javnošću, uključujući interne i vanjske publikacije na internetu, intranetu, društvenim medijima ili u tiskanim publikacijama.
Pravna osnova: Čl. 6. st. 1 rečenica 1 sl. a), b), f) GDPR; čl. 9. st. 2 sl. a) GDPR
Kategorije podataka: Matični podaci, sadržajni podaci
Primatelj podataka: Ovisno o fotografiji i/ili videu, pružatelji IT usluga, društveni mediji, fotografi/agencije, povezane tvrtke unutar Xella Grupe, ako je primjenjivo.
Predviđeni prijenos u treće zemlje: Moguć ovisno o fotografiji i/ili videozapisu (na temelju odluka o primjerenosti u skladu s člankom 45. GDPR, standardnom klauzulom o zaštiti podataka u skladu s člankom 46. st. 2 sl. c) GDPR, vašim pristankom u skladu s čl. 49. st. 1 rečenica 1 sl. a) GDPR).
Spremamo li ili čitamo vaše osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne