Zelena gradnja

 “Zelenima” se nazivaju one kuće koje su građene tako da štede vaš novac koristeći minimalnu količinu energije i koje poštuju prirodu, čovjeka i okoliš.

 

%

manja potrošnja energije

%

manja potrošnja vode

%

manja emisija CO2

 

Živjeti u „zelenoj kući“ znači živjeti kvalitetnije, zdravije i bolje

Možda vam zvuči strano, ali zelena gradnja nije nikakav bauk. Ovaj tekst upravo je namijenjen tome da se vrlo detaljno upoznate sa tim konceptom.

Jer, i vi možete imati kuću koja će vam uštedjeti mnogo novca za grijanje i hlađenje, koja će „disati“ s vama, optimalno koristiti resurse poput vode, sunca ili vjetra. Ako razmišljate o kupnji kuće za sebe ili gradnji od temelja, odaberite principe zelene gradnje. Ima ih različitih. Možda neće baš svi biti vama dostupni ili prihvatljivi.

Ali, nemojte se dovesti u situaciju da uložite svoj dragocjeni novac u objekt koji će u budućnosti od vas tražiti više i više. Uložite novac u objekt koji će s godinama vama davati sve više i više!

 

Gotove Ytong kuće velikim dijelom spadaju u zelenu gradnju

Ne znači da ćete sada graditi Hobbitski dom negdje pod zemljom, bez klasičnog WC-a. ne! To znači da ćete vašu kuću pomno osmisliti, od projektiranja do izvedbe, u suradnji sa stručnim osobama koje se razumiju u energetsku učinkovitost i detalje zelene gradnje.

Možda ćete, za svoju odluku, moći dobiti i poticaje koje za poboljšanja učinkovitosti daje hrvatska država.

Zelena gradnja je pojam koji se odnosi na „cjelovit, holistički proces osmišljavanja, izvedbe, održavanja, korištenja, upravljanja i obnove objekata temeljen na principu održivosti.“

 

Za međunarodni CERTIFIKAT ZELENE GRADNJE

trebate voditi računa o:

 • efikasnom korištenju građevinskog zemljišta
 • zbrinjavanju građevinskog otpada
 • recikliranju materijala
 • povezanosti sa susjedstvom
 • dostupnim servisima – posebno prometnicama

 

Za međunarodni CERTIFIKAT ZELENE GRADNJE

prate se još i:

 • način i količina, te efikasnost potrošnje voda
 • rješenja vezana za krajobraz i ambijent interijera
 • odabir i način upotrebe ekoloških materijala
 • emisija stakleničkih plinova iz objekta
 • energetska učinkovitost
 • korištenje obnovljivih izvora energije

 

Najkraće rečeno, certificira se funkcionalnost objekta tijekom čitavog životnog ciklusa.

Danas je imperativ zeleno graditi. Razlika u početnoj investiciji otplaćuje se u nekoliko godina od izgradnje objekta što ovisi o vrsti „zelenosti“.

Najvažnije je kako kuća koja nosi međunarodno priznati certifikat za zelenu gradnju, zaista priskrbljuje korisniku manje troškove i veću kvalitetu života, ostvaruje  više prodajne cijene i bolje uvjete pri davanju u zakup, kvalitetnija je i dugotrajnija, te definitivno uživa bolji ugled na tržištu nekretnina!

 

Zašto još „graditi zeleno“?

Zelena gradnja štedi prirodne resurse, povećava energetsku učinkovitost te ima veće iskorištenje obnovljivih izvora energije.

Građevinska industrija ima veliki utjecaj na prirodni okoliš i zato planiranje, projektiranje i izgradnja zelenih zgrada postaje način da se istovremeno zaštite ljudsko zdravlje i okoliš.

Nema sumnje kako je globalno zatopljenje činjenično stanje i znak našeg vremena. Posljedice negativnih klimatskih promjena izazvani ljudskom aktivnošću zbog povećane emisije stakleničkih plinova i potrošnje prirodnih resursa čije zalihe nisu neograničene, snažno utječu na prirodu i stanovništvo diljem svijeta.

Procjenjuje se da zgrade u Europskoj uniji troše otprilike 45% energije i proizvode otprilike 35% stakleničkih plinova. Također, zgrade su odgovorne za 35% potrošnje građevinskog materijala te za 35% proizvodnje otpada u graditeljskom sektoru.

 

Kuće građene po „zelenim“ principima:

%

postižu više prodajne cijene

%

ostvaruju više rente

%

imaju niže troškove održavanja

KARAKTERISTIKE ZELENE GRADNJE

Manje materijala za izgradnju građevina

To smanjenje količine upotrijebljenog materijala za građenje rezultira smanjenjem operativnih troškova. Kako zelena gradnja podržava korištenje autohtonih građevinskih materijala, tehnologija i usluga, time značajno utječe na poboljšanje gospodarske slike pojedine zemlje, ali i smanjuje CO2 emisiju (npr. prilikom transporta).

Održive građevine mogu smanjiti količinu otpada kroz odgovorno upravljanje otpadom i odabirom materijala. Proizvodnja energije u zgradama iz obnovljivih izvora poput solarne, vjetra i biomase pomaže pri izbjegavanju zagađenja zraka i vode. Obnovljivi izvori energije minimiziraju kisele kiše, smog, klimatske promjene i probleme sa ljudskim zdravljem uzrokovane zagađenjem okoliša.

 

Zdravi interijer

Unutrašnje uređenje prema zelenim principima u kojima ljudi koriste i do 90% svog vremena ima snažan utjecaj na njihovu dobrobit, produktivnost, kreativnost i zdravlje. Jednostavan način kako poboljšati kvalitetu unutarnjeg prostora je izbjegavati korištenje materijala koji ispuštaju štetne kemijske spojeve.

 

Reciklaža se podrazumijeva

Zelena gradnja stavlja i veliki naglasak na reciklažu jer se upravo recikliranjem stvaraju materijali za nove proizvode, te smanjuje potreba za sirovinama i čuvaju odlagališni prostori.

Značajnim faktorom zelenosti neke građevine podrazumijeva se i blizina javnog prijevoza, te mogućnost korištenja transportnih sredstava koja koriste alternativna energetska rješenja. 

 

Prednosti pri prodaji kuće ili iznajmljivanju

Zelene kuće diljem svijeta uživaju u jasnim tržišnim prednostima koje uobičajeni projekti nemaju.

Pružaju vrhunsko stambeno ili radno okruženje, imaju značajno smanjen negativni utjecaj na okoliš, katkada su i turistički atraktivne, arhitektonski zanimljive i pri tome one ostvaruju veću isplativost.

 

Ljepše je raditi u „zelenim objektima“

Istraživanja su dokazala kako zeleni uredi povećavaju učinkovitost na poslu i dobro utječu na zdravlje. Zadovoljstvo korisnika zelenih zgrada za 27% je više nego kod korisnika ostalih zgrada, dok je broj dana bolovanja u zelenim zgradama za 25% manji od zaposlenika koji rade u standardnim uredima.

 

ZELENA GRADNJA SE:

 • se pametno odnosi prema energiji
 • štiti i čuva vodne resurse
 • smanjuje otpad
 • inzistira na recikliranju
 • promiče zdravlje i dobrobit korisnika zgrade
 • krajolik održava zelenim
 • stvara elastične i fleksibilne arhitektonske strukture
 • spaja ljude
 • razmatra sve faze vijeka trajanja zgrade

 

Važnost zelene gradnje i za Hrvatsku

Premda zelena gradnja nesumnjivo ima mnoge potencijalne koristi za europske, pa tako i za hrvatske građane, još uvijek je premalo tako izgrađenih objekata. Stoga se postavlja pitanje odgovornosti nacionalnih vlada i lokalne uprave da ponude poticajne mjere za investitore i graditelje kako bi radili zelene zgrade.

Europska praksa pokazuje da se uloga vlade najčešće očituje kroz različite oblike poreznih olakšica i sličnih poticaja kroz smanjenje ili ukidanje komunalnih doprinosa, no i nadalje ostaje očigledno da su upravo investitori u komercijalne nekretnine ti koji su predvodnici zelene gradnje – da li zbog vlastitog osjećaja dužnosti prema društvu i okolišu, zbog priznanja za društveno odgovorno poslovanje ili pak zbog činjenice da zelena gradnja zaista ostvaruje bolje poslovne rezultate za sve – investitore, korisnike, društvo, ostaje otvoreno pitanje.

Radi Direktiva čiji je i Hrvatska supotpisnik, a i radi svjesnosti o nužnosti energetske učinkovitosti, brojne lokalne samouprave u Hrvatskoj daju poticaje za energetsku obnovu kuća, o čemu računa vodi i poticaje daje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Dobar dizajn doma i grada

Za kvalitetu života, za zdravlje i udobnost od temeljne je važnosti dobar dizajn naših domova. Također, prostori u kojima borave djeca, osobito škole i dizajn tih prostora ostavljaju doživotni trag na onima koji uče u njima, utječući kako na koncentraciju i zdravlje učenika, tako i na ekološku svijest budućih generacija.

Nije nevažno ni kako je dizajnirano naše radno mjesto jer ono produktivnost i zdravlje zaposlenika, a time i na uspješnost tvrtke. Još jedan primjer važnosti dizajna jesu bolnice. Dobro projektirane i izvedene utječu na osjećaj bolesnika u njima, na duljinu oporavka pacijenta i troškove režija zdravstvenih ustanova. I u konačnici, dizajn naših gradova i zajednica snažno određuje vlastitu ekonomsku i socijalnu dinamiku.

Sve nabrojeno, a dizajnirano po zelenim standardima, vrlo pozitivno utječe na osobno zadovoljstvo čovjeka i na troškove, kako privatne tako i troškove zajednice.

 

NAJVAŽNIJE PREDNOSTI ZELENE GRADNJE

Manja potrošnja energije

Graditi po zelenim principima znači i utjecati na minimiziranje potrošnje energije u svim fazama vijeka trajanja zgrade, od ideje i realizacije, do krajnje eksploatacije.

To se radi tako da se nove i obnovljene zgrade čini ugodnijima, jeftinijima za održavanje i prikladnijim za okoliš. Time se pomaže korisnicima zgrade naučiti kako učinkovito koristiti sve skuplje i nedostupnije energetske resurse.

Kod zelene gradnje uvode se tehnologije za primjenu obnovljivih izvora energije i za postizanje manje emisije CO2 u okoliš  radi optimalne opskrbe zgrade energetskim resursima pri čemu je projekt građevine maksimalno učinkovit i usklađen s prirodnim okolišem.

 

Štedi se voda

Naći načina za efikasno upravljanje vodnim resursima i učinkovito upravljanje pitkom i otpadnim vodama znači misliti i graditi zeleno. To znači i sakupljati vodu za sigurnu uporabu u zatvorenim prostorima na inovativan način i općenito umanjivati korištenje vode u sektoru zgradarstva.

S obzirom na utjecaj izgrađenog okoliša na oborinske vode i sustav odvodnje, zelena gradnja osigurava primjenu tehnologija za najzdraviji odnos voda, tla i cjelokupnog okolišnog sustava.

 

Svježi zrak, prirodno svjetlo, dobra izolacija

Inzistiranje na svježem zraku u prostorijama, pružanje visoke kvalitete zraka kroz dobru ventilaciju i izbjegavanje materijala i kemikalija koje stvaraju emisije štetnih plinova, gradi se zeleno.

Prirodno svjetlo u prostoru se maksimalno koristi, a osigurava se dobar pogled na okoliš. Time se korisnicima zgrade osigurava visoki komfor i uživanje u okolini, te smanjuje potreba za umjetnom rasvjetom.

Nastojanjima da se projektira dizajnom i tehnologijama koje gode „i oku i uhu“ u prostorima za obrazovanje, zdravstvenu skrb, stanovanje i rad, akustika i odgovarajuća zvučna izolacija igraju važnu ulogu. One osiguravaju ugodno okruženje za  koncentraciju, oporavak i uživanje u radu i boravku u vlastitom domu

Dobar osjećaj i ugodna mikroklima u prostorima u kojima ljudi svakodnevno dugo borave faktor su njihova dobrog zdravlja.

 

Sačuvani krajolici

Urbane sredine trebaju sačuvati prirodnost i doprinositi zaštiti okoliša, osiguravajući da su raznolikost biljnog i životinjskog svijeta i kvaliteta zemljišta zaštićeni ili posebno nadzirani, stvarajući nove zelene površine i sanacijom zagađenih zemljišta.

I to je jedan od postulata zelene gradnje. Ona čak dovodi poljoprivredu u gradove, na krovove zgrada, na druge dostupne zelene površine, na terase i balkone.

Dobar osjećaj i ugodna mikroklima u prostorima u kojima ljudi svakodnevno dugo borave faktor su njihova dobrog zdravlja.

 

 

Zelena gradnja spaja ljude

Kad se stvaraju različita okruženja koji povezuju i povećavaju zajednice, tražeći što će zgrada dodati svom kontekstu u smislu pozitivnih ekonomskih i socijalnih učinaka, te kad se uključuje lokalna zajednica u planiranje izgradnje kvalitetnijih naselja i urbanih blokova, tada se misli i radi „zeleno“.

Primjerice, već se prilikom projektiranja razmišlja o smanjenju udaljenosti od kuće do posla i ostalih društvenih lokacija, omogućujući smanjenje utjecaja osobnog prijevoza na okoliš, ali i cestovnog i željezničkog prometa.

Također, potiču se ekološki prihvatljiviji načini vožnje poput biciklizma, a istraživanjem potencijala pametnih ICT tehnologija ostvaruje se bolja komunikacija sa svijetom oko nas, primjerice kroz pametne električne mreže koje razumiju kako prenositi energiju gdje i kada je to potrebno.

 

Kuće visoke otpornosti na elementarne nepogode

Graditi zeleno znači i osigurati otpornost objekata na prirodne nepogode poput poplava, potresa ili velikih požara. Ljudi se u takvim prostorima osjećaju sigurnije.

Zato se trebaju projektirati fleksibilni i dinamični prostori, predviđanjem promjena u njihovoj primjeni tijekom vremena i izbjegavajući potrebu za rušenjem i ponovnom izgradnjom ili značajnim obnovama zgrada kako bi se spriječilo njihovo naglo zastarijevanje.

 

Zašto je sve ovo važno znati sa stajališta ekonomije?

Zelena gradnja nudi priliku biti dio rješenja za globalne izazove. Ona u svojoj osnovi istražuje nove i uzbudljive tehnologije i uči vještine koje će ostati relevantne za duže vrijeme.

Sektor izgradnje zgrada nositelj je BDP-a. Pridržavanje pravila zelene gradnje nudi priliku građevinarstvu za povećanje proizvodnje sa smanjenim utjecajem. Predviđa se kako će izgradnja značajno rasti do 2020. godine. Tržište se sve više okreće prema većoj učinkovitosti resursa, a kreatori politike imaju središnju ulogu kako bi osigurali čelno mjesto europskih tvrtki na globalnom tržištu zelene gradnje

 

Europsko građevinarstvo zapošljava na desetke milijuna ljudi, stvara nova radna mjesta, ali i trpi od manjka vještina. Privlačenje talenata i ulaganja je jedan od ključnih izazova koji predstoje, a to su povećanje energetske sigurnosti i smanjenje siromaštva gorivom. Uvoz nafte i plina Europu stoji stotine milijardi eura svake godine.

Veća energetska učinkovitost zgrada u našoj zemlji pomoći će smanjiti ovaj nepotreban trošak, kao i smanjiti potrebe za novom skupom nacionalnom infrastrukturom. Osobna energetska sigurnost je također važna, a onima čiji računi za gorivo predstavljaju značajan dio prihoda, također se pomaže povećanjem učinkovitosti.

Moć snažnog javnog sektora u zelenoj gradnji nije samo u pomoći u vodstvu na širenju tržišta. Zelena gradnja može smanjiti troškove vođenja javnih zgrada, povećati učinkovitost pružanja usluga i pomoći stvoriti pravo okruženje kako bi se zadržale i poticale najsjajnije ideje i inovacije.

 

Zelena gradnja privlači prodaju i premije najma, pomaže smanjiti kapitalne izdatke i umanjiti rizik od propisa koji zahtijevaju skupe preinake na zgradama. Energetski učinkovite zgrade spašavaju novac poduzeća i potrošača tijekom trajanja imovine. Zelene zgrade ostvaruju veću kupoprodajnu vrijednost i svakoj tvrtki osiguravaju bolju poziciju na tržištu, a korisnicima bolji život.