Kako sanirati balkone i terase od prodora vode

◂ Povratak na listu članaka

Sanirati balkone i terase od prodora vode nije jednostavno. Ali, nije ni nemoguće. Najvažnije je ustanoviti točan razlog prodora i nastale štete.

Voda je glavni uzročnik građevinskih šteta. Ona predstavlja stalnu prijetnju bez obzira radi li se o novosagrađenim zgradama ili održavanju postojećih.

Odabir pravog materijala koji će spriječiti prodor vode u konstrukciju i interijer zgrade može biti složen zadatak.

Kvalitetna hidroizolacija je prijeko potrebna svakom objektu
Razvojem građevinske kemije kreirani su materijali koji su izrazito jednostavni za aplikaciju, a ujedno osiguravaju dugotrajnu zaštitu od vode bez obzira na atmosferske i mehaničke utjecaje kojima su izloženi.

Čime sanirati terasu i balkon

Pri opločavanju terasa i balkona uglavnom se primjenjuju pločice otporne na mraz, vodootporna ljepila i mase za fugiranje.

Unatoč napretku graditeljstva i sve brojnijim sredstvima za hidroizolaciju na bazi praška, pločice svejedno otpadaju nakon nekog kraćeg vremena. Svjedoci smo da sanirani balkon već prve zime propada i otpadaju pločice.

Gdje je problem?

Najveći problem je u samim materijalima. Svaki materijal ima različit koeficijent termičkog rastezanja.

Primjerice – ako pločice zalijepite na betonsku ploču ili glazuru s vodonepropusnim fleksibilnim  ljepilom, pri visokim ljetnim temperaturama dolazi do različitog naprezanja materijala.

Zagrijani beton se rasteže te razvlači ljepilo ili estrih. Već iduću jesen kada je volumen materijala manji, beton se skuplja, a ljepilo u dodiru s pločicama puca i mrvi se.

Kada temperatura padne ispod nule, a voda se pretvori u led, te poveća volumen, razara strukturu  između betona i pločica. Zarobljena voda u strukturi između pločica i betona ponovno se pri višim temperaturama pretvara u vodenu paru koja pri širenju djeluje na podlogu te svojim tlakom odiže komade keramike i hidroizolacije.

Pločice na terasi trebaju biti prikladne za podneblje u kojem je kuća
Ako imamo višeslojnu podlogu na terasama, problem postaje još veći.

U slučaju više slojeva vrlo je važan pravilan raspored samih slojeva te njihova kvalitetna izvedba. Višeslojna podloga obično se koristi iznad grijanih prostora.

Kako spriječiti štetu?

Razdvajanje tih dviju površina na način da nemaju bitnog utjecaja jedan sloj na drugi efikasno će riješiti problem različitog koeficijenta termičkog rastezanja.

Za tu svrhu je prikladan zanimljiv proizvod u obliku polietilenske membrane mrežaste strukture koja s donje strane ima filc. Taj filc služi za bolje prianjanje za donji sloj ljepila. Ne ugrađuju svi tu membranu, pa je dobro raspitati se o tome kod izvođača radova.

Način djelovanja membrane

Spomenuta polietilenska membrana objedinjuje nekoliko bitnih svojstava:

  • fizički odvaja  slojeve, a opet drži sve na okupu
  • omogućuje rastezanje materijala neovisno
  • ravnomjerno raspoređuje opterećenje
  • djeluje vodonepropusno
  • sustav zračnih kanalića preuzima ulogu parorasteretnog sloja.

 

Postavljanje je vrlo jednostavno. Dakako, treba obratiti pozornost na detalje. Membrana se izreže na mjeru, te se nakon toga lopaticom nanese ljepilo. Zatim se membrana postavi na ljepilo te utisne. Na tako pripremljenu podlogu ponovno se stavlja ljepilo i pločice.

Kad se zanemari hidroizolacija

Zareda li nevrijeme s pravim kišnim potopom otkrit će se na kući sve greške kod terasa i balkona. Bez obzira na starost zgrade vlaga pronalazi put.

Hidroizolacija je, zato, vrlo bitna prilikom izgradnje ili sanacije kuća, odnosno objekata.

Hidroizolacija predstavlja različite tehničke postupke kojima se štite dijelovi objekta koji su privremeno ili stalno pod utjecajem vlage i vode.

Pod pojmom hidroizolacije uobičajeno smatramo mjeru zaštite ukopanih dijelova objekta, ali treba imati na umu da kvalitetnom hidroizolacijim štitimo i unutarnje prostore od prodora vode, odnosno vlage.

Sanacija vlage je složen i skup postupak, pa je stoga izbor odgovarajućeg materijala za hidroizolaciju kao i njegova pravilna ugradnja iznimno važan.

O postupcima za zaštitu kuće od vlage i plijesni čitajte ovdje!

Jednostavna za ugradnju, otporna na vanjske utjecaje i konkurentna na tržištu – takva mora biti hidroizolacija.

Dogodi se da se zanemari izrada hidroizolacije u nekom detalju a da pritom nije riječ o štednji već o neznanju ili površnosti.

I drvo na terasi odličan je pokrov. Ali, bez hidroizolacije ne ide

 

Problemi su uvijek isti, vlaga se pojavljuje u stanovima ispod te se javljaju vlažne mrlje po stropu. Jedino logično rješenje je postaviti novu hidroizolaciju na postojeće pločice i problem bi trebao biti riješen, no nije uvijek tako!

Hidroizolacija Ytong zidova

Općenito, Ytong kao porasti beton ima odlične vodootporne karakteristike. Tu se posebice ističe Multipor koji je toplinski izolator, ali vodootporan. Uvjerite se na ovome mjestu!

Izvedba hidroizolacije Ytong zidova je jednostavnija nego kod zidova od opeke ili armiranog betona. Zid od betona u pravilu treba izbrusiti od procurjelog betona koji može probiti izolaciju, a zid od opeke obavezno treba obraditi cementnom glazurom prije nanošenja hidroizolacije.

Ytong zid se samo očisti od prašine i direktno na njega se nanese hladan bitumenski premaz. Nakon što se isti osuši,  s vrućim postupkom nanesemo hidroizolacijske varene trake.

 

Primjer složenosti sanacije hidroizolacije

Slučaj sa terena:

U novogradnji je hidroizolacija postavljena ispod pločica, estriha i toplinske izolacije. Nakon prvih kiša pojavila se vlaga.

Iako se, najprije, nije išlo u utvrđivanje uzroka vlaženja krivcima su bili proglašeni izvođači toplinske izolacije i estriha koji su „napravili˝ rupe u hidroizolaciji.

Zbog jamstva investitora na izvršene radove, stanari novogradnje su tražili sanaciju. Investitor je unajmio novog izvođača radova i dobio novo jamstvo na izvedeno.

Hidroizolacija je napravljena preko postojećih pločica i podignuta na zid te su postavljene nove pločice. Nakon nekoliko kiša vlaga se ponovno pojavila, ali ovoga puta u stanovima ispod terase.

Stanari, logično, traže novu sanaciju!!!

Ustanovljavanje točnog uzroka štete

S obzirom da, prvotno, nije bio utvrđen točan uzrok vlaženju već je samo vršena sanacija koja nije davala rezultate investitor naručuje ovlaštenog termografista da infracrvenom termografijom pronađe mjesto ulaza vode kako bi bila obavljena ispravna sanacija.

Provedbom istraživanja i snimanjem infracrvenom termografijom utvrđeno je točno mjesto ulaza vode i mjesta gdje detalji hidroizolacije nisu pravilno izvedeni.

Zbog točnog utvrđivanja greške mjesto propuštanja hidroizolacije je ograđeno i podvrgnuto probi toplom vodom.

Topla voda je ulazila na mjestu oštećenja te prolazila ispod estriha i pločica što se jasno vidjelo infracrvenom termografijom.

Uzrok propuštanju vode je bilo oštećenje prve hidroizolacije te postavljanje druge bez rubnih traka čime je samo skrenuto prodiranje vode na donje stanove.

Kod pregleda je utvrđeno je još nekoliko nepravilnosti čiji uzrok nije povezan sa hidroizolacijom.

Uzrok vlaženju pripisan je kondenzaciji u klima uređaju, a vlaga je dolazila kroz oštećenu fasadu kod postavljanja balkonske ograde.

Točno utvrditi grešku u hidroizolaciji

Kako se ne bi stvarali dodatni troškovi, a vlaga i voda samo skretale u smjeru prodiranja, bitno je utvrditi točne razloge i uzroke, te mjesta prodora vode.

Kvalitetnom detekcijom mjesta ulaza vode sanaciju je moguće izvesti u nekoliko detalja što je ipak najjeftinije i najsigurnije.

◂ Povratak na listu članaka

Pitajte YTONG stučnjaka