Sanacija krova – novo lice stare kuće

◂ Povratak na listu članaka

Stari, dotrajali te oštećeni krovovi u nekom trenutku iziskuju sanaciju. Ovdje ćete saznati gdje i kako početi te što morate imati na umu prilikom sanacije krova ili krovišta. U daljnjem tekstu pročitajte gdje početi i kako odabrati te na što trebate pripaziti.

Sanacija i obnova krova –stari krov u novi krov

Kad govorimo o krovovima, postoji više elemenata koji čine krov. Osnovni element je krovište, pa potkonstrukcija ispod pokrova krova, pokrov krova, limarija, dimnjaci, krovni prozori, gromobranske instalacije… Ako se radi o sanaciji krovišta ili nekog od dijelova krova, to može biti manji ili veći zahvat. Ako se radi rekonstrukcija čitavog krova to podrazumijeva i moguću dogradnju kuće i u većini slučajeva zahtijeva građevinsku dozvolu.

Sanacija se izvodi u slučajevima dotrajalosti, oštećenosti prilikom elementarnih nepogoda ili loše izvedenih ranijih radova, radi estetskih ili energetskih razloga te preinake i prenamjene prostora. Osnovni zahtjev prilikom sanacije krovišta jest energetska učinkovitost kako bi se optimizirala potrošnja, slijedi cijena materijala, atraktivnost materijala i težina tj. lakoća materijala i lakoća njegova postavljanja. Isto tako važna je kvaliteta i trajanje materijala kako biste osigurali da vaša kuća može trajati desetljećima.

Planirajte prije sanacije

Planiranje je uvijek ključ uspjeha, tako da dobrim planom u konačnici štedite vrijeme i novac. Planiranje uključuje detaljan troškovnik na papiru. Analizirajte svoju potrebu i konzultirajte se s nekim stručnim te na temelju jednom izrađenog troškovnika, zatražite ponude od različitih izvođača. Planiranje je ključno jer treba predvidjeti kako će se građevina koristiti i hoće li se u uređivati dodatni prostor, krovni prozori ili dodatne krovne kućice. Je li to mala ili veća sanacija ili čitava rekonstrukcija krova kako bi se radovi mogli izvesti u skladu sa zahtjevima u budućnosti.

Ravni ili kosi krov?

Kao dvije osnovne vrste krova mogu se navesti ravni i kosi krov. Između je mnogo varijacija. Svaki ima svojih prednosti i nedostataka, a biraju se ovisno o podneblju, vremenskim uvjetima, mogućnostima i vlastitim afinitetima.

  • Kosi krov

Kosi krov je na našem podneblju najčešći oblik krova. Zbog vremenskih uvjeta, izvedba kosog krova je praktičnija. Takvi su krovovi čvrsti i izdržljivi. Ima mnogo materijala koji se mogu postaviti na konstrukciju kosog krova i moderni materijali mogu se lako prilagoditi nagibu te se dobro uklopiti u ambijent i klimu.

  • Ravni krov

Interes za ravnim krovovima raste jer su uočene mogućnosti koje takav krov pruža. Može poslužiti kao dodatni životni prostor, kao moguća terasa ili vrt, površina za solarne panele ili spremište za jedinice za grijanje ili hlađenje. S razvojem interesa i potrebe unapređuju se metode i materijali u izvedbi ravnih krovova. Još uvijek ih najčešće pronalazimo na industrijskim ili komercijalnim zgradama, a posljednjih su godina sve popularniji kod gradnje modernih kuća. Ravni krovovi omogućuju dodatni prostor za uređenje terase ili vrta. Kako postaju sve atraktivniji dolazi do izražaja njihova jednostavna konstrukcija te lakoća postavljanja i sanacije. Osim toga cijena je prihvatljivija jer je potrebno manje građevinskog materijala. S obzirom na male nagibe, voda s njih teško otječe te je važno održavanje i prevencija.

Sanacija prema vrsti izvedbe

Prema vrsti izvedbe u grubo se razlikuju ventilirani i neventilirani krov. Ventilirani krov omogućuje konstantno strujanje zraka po čitavoj površini krovnih ploha u sloju između pokrovnog materijala (crijep, lim, šindra i sl.) i hidroizolacije do vrhova svih krovnih ploha. Iako se ventilirani krov smatra najpogodnijim za prirodno strujanje zraka i održavanje optimalne temperature ljeti i zimi, neventilirani krov se sve češće projektira kao ravni krov u kojem svi slojevi leže jedan na drugom bez razine ventilacije, tako da je to kompaktna, homogena i čvrsta struktura.

Izbor krovnog materijala

Kako biste dobro odabrali krovni materijal imajte na umu specifičnosti koje vam nameće okolina i vremenski uvjeti. Osim kvalitete, atraktivnosti, lakoće postavljanja i cijene svakako uračunajte sigurnost, održivost i stabilnost određenih materijala.

Postoji širok izbor mogućih materijala za krovište koji su dostupni na tržištu. Ovisno o obliku i vrsti instalacije svaki je materijal podijeljen u različite kategorije. Ovdje ćemo nabrojiti samo jedan mali dio izbora.

  • Tradicionalni teški krovni pokrovi – npr. glineni i betonski crijep (najčešći materijali od teških pokrova). Otporni su na vjetar i tuču, vodootporni i prozračni te otporni na UV zračenja. Nedostatak im je što se teško postavljaju i cijena im je visoka. Većina proizvođača glinenog crijepa daje jamstveni rok od 30 do 50 godina. Iako on može izdržati i duže. Betonski je crijep malo lakši za postavljanje i rukovanje te ne iziskuje posebno održavanje.

  • Lagani krovni pokrovi – npr. metalni pokrovi (najčešće vrste metala koje se koriste za krovište su nehrđajući čelik, pocinčani čelik, cink, kositar, aluminij i bakar). Ti su materijali sve kvalitetniji s vidljivim prednostima. Izbor je materijala sve veći, a razlikuju se u trajnosti, težini i cijeni metala. Osim što može izdržati ekstremne uvjete, metalno krovište nije osjetljivo na plijesni, plijesan, insekte i truljenje. Ako je pravilno postavljen, metalni krov može izdržati od 40 do 75 godina. Limeni krov smatra se najisplativijom varijantom metalnih krovnih materijala. Limeni pokrovi dolaze u obliku crijepa i trapeza i mogu se montirati s izolacijom ili bez nje. U usporedbi s ostalim krovnim materijalima, lim je lagan i lako se montira. Osim što može izdržati jake nalete vjetra, pruža zaštitu od ekstremne vrućine i hladnoće. Moderne limene ploče ne pucaju lako, svakako ne privlače gromove i ne propuštaju buku u slučaju padalina. O kvaliteti lima ovise i njegova antikorozivna svojstva.

.

Svi materijali imaju prednosti i mane, moderni su prilagodljiviji, a tradicionalni doživljavaju procvat i pretvaraju se u moderne tradicionalne koji spajaju osobine tradicije i suvremenosti.

Prije nego što donesete odluku o kupnji, pokušajte pronaći kuće čiji su krovovi prekriveni tim materijalom da izbliza vidite njihove prednosti i mane.

Kako odrediti cijenu sanacije

Na konačnu cijenu utječe mnogo faktora. Za procjenu vam služi troškovnik koji ste sastavili u fazi planiranja. Troškovi koje će vam biti uvršteni počinju od opsega same sanacije, stanja krova, odabranih materijala, hidroizolacijskih materijala, cijene rada, prijevoza, raznolikog potrošnog materijala … Isto tako na cijenu će utjecati i položaj objekta i mogućnost pristupa građevini.

Dozvole i poticaji

U fazi planiranja pronađite sve potrebne informacije. Ako se radi o većoj obnovi, rekonstrukciji i dogradnji prije početka radova kontaktirajte Ured za graditeljstvo i pronađite stručni savjet kako bi se na vrijeme ishodile potrebne dozvole. Ako postoji mogućnost istražite spadate li u neku kategoriju poticaja. U slučaju sanacije koja uključuje prelazak na obnovljive izvore energije, ispitajte poticaje u svojoj županiji. Visine poticaja se razlikuju u različitim županijama. Isto tako postoje i krediti s povoljnijom kamatnom stopom ili direktna financijska sredstva. Ako obnavljate krov zbog oštećenja prilikom neke elementarne nepogode, svakako se konzultirajte s osiguranjem. Različite su mogućnosti pa se raspitajte. Krov se planira strpljivo, a gradi čvrsto.

Prije nego što donesete odluku o kupnji, pokušajte pronaći kuće čiji su krovovi prekriveni tim materijalom da izbliza vidite njihove prednosti i mane.

◂ Povratak na listu članaka

Pitajte YTONG stučnjaka