Kako do Ytong kuće?

◂ Povratak na listu članaka

Dopala Vam se neka od Ytong kuća? Već se zamišljate u njoj?

Evo koji su vam, ukratko, slijedeći koraci za napraviti:

 • Informativni razgovor sa stručnom osobom u tvrtki Ytong porobeton d.o.o.
 • Projektantska provjera parcele
 • Sklapanje kupoprodajnog ugovora i uplata avansa po ugovoru*
 • Kontakt s projektantom i izrada projektne dokumentacije
 • Ishođenje građevinske dozvole
 • Isporuka Ytong materijala

* u slučaju kupnje Ytong kuće putem kredita, nakon sklopljenog kupoprodajnog ugovora, kupac također prvo uplaćuje tvrtki Ytong porobeton d.o.o. avans zbog fiksiranja kupoprodajne cijene. Ostatak kupoprodajne cijene isplaćuje banka prodavatelju nakon realizacije kredita.

Za sve detaljnije informacije o obiteljskim Ytong kućama, možete nam se obratiti na:
Besplatni info telefon 0800 7000
od ponedjeljka do petka od 08:00 – 16:00 sati

U nastavku teksta donosimo postupak realizacije Ytong kuće detaljnije i popis svih aktivnosti koje, kao budući investitor, morate obaviti prije konačnog useljenja u vlastiti dom! U ovome VODIČU ZA GRADNJU ćete moći pročitati o dokumentima koje trebate ishoditi prije početka gradnje i postupcima koje je potrebno poduzeti.

VODIČ ZA GRADNJU sadrži poglavlja:

(Klik na pojedino poglavlje dovodi vas izravno na sadržaj istog.)

PRIPREMA

Graditeljski tim Ytonga je s Vama od početka gradnje do ulaska kroz vrata gotove kuće!

Dokaz o pravu gradnje, odnosno dokaz o vlasništvu – u zemljišnim knjigama morate izvaditi zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 6 mjeseci, kojim dokazujete svoje vlasništvo. Kupoprodajnim ili darovnim ugovorom ili nekim drugim dokumentom o nasljeđivanju dokazujete pravni slijed, odnosno Vaše vlasništvo koje možda još nije uknjiženo u zemljišnim knjigama. Upis Vašeg vlasništva u gruntovnici nije nužan prilikom predaje zahtjeva za izdavanje RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA, nego tek u fazi neposredno prije početka građenja.

Dokaz o posjedništvu –  u Katastru morate izvaditi Posjedovni list, kojim dokazujete svoje posjedništvo nad zemljištem, i koji definira namjenu, tj. kulturu zemljišta.

Položajni nacrt – ili Izvod iz katastarskog plana, izdaje se također u Katastru, i potreban Vam je kao osnovni dokument za ishođenje urbanističkih uvjeta i za razgovor s arhitektom. Prilikom predaje kompletiranog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, sva tri gore navedena dokumenta ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Urbanistički uvjeti – ili Izvadak iz postojećeg prostornog plana je dokument koji pokazuje plansku namjenu parcele, je li zemljište građevinsko i može li se na njemu graditi, i ako može, koja su uvjetovana ograničenja. Ove uvjete morate zatražiti u odsjeku za graditeljstvo i urbanizam općine na kojoj se Vaša parcela nalazi.

Posebna geodetska podloga (PGP) – temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) arhitektonska situacija u idejnom projektu treba se postaviti na od Katastra ovjerenoj posebnoj geodetskoj podlozi s visinskim kotama terena, koju ćete morati pribaviti kod ovlaštenog geodeta. Bez PGP-a projektant ne može početi s izradom idejnog projekta.

Geodetski projekt – po novom Zakonu o gradnji investitor mora s ovlaštenim geodetskim uredom ugovoriti izradu geodetskog projekta koji se sastoji iz više elemenata (posebna geodetska podloga, ucrtavanje zgrade na parcelu, provedba u katastarskom elaboratu, projekt iskolčenja zgrade, geodetska kontrola tijekom gradnje).

Geomehanički elaborat – ovisno o propisanim uvjetima, tj. kartama potencijalnih klizišta, za neke parcele obvezan je geomehanički pregled terena, uzimanje uzoraka tla i izrada geomehaničkog elaborata, koji uvjetuje način gradnje, tj. temeljenja zgrade. Posao se povjerava ovlaštenom poduzeću.

Postojeće građevine – ukoliko se na parceli nalazi postojeći stari objekt, morate dokazati njegov legitimitet (građevinska dozvola s nacrtima ili potvrda iz katastra da je isti izgrađen prije svibnja 1968. godine). Ako nemate valjane nacrte tog objekta, morate naručiti arhitektonsko snimanje i iscrtavanje projekta. Ovo je potrebno između ostalog i radi smanjenja troškova komunalne naknade za novi objekt (odbija se volumen postojećeg objekta).

Ako ste sve navedeno pribavili, otvoren Vam je put prema gradnji Vaše obiteljske kuće, a daljnja realizacija ovisit će uglavnom o Vašim željama i financijskim mogućnostima.

PROJEKTIRANJE

Svaki projekt obiteljske Ytong kuće možete u određenoj mjeri mijenjati prema vlastitim željama. Manje promjene projekta su besplatne (npr. promjene namjena prostorija, položaj pregradnih zidova, veličina i položaj prozora i vrata i sl.).Veće promjene projekta mogu se izvršiti uz minimalnu doplatu. Doplata će ovisiti o konkretnom zahtjevu (dogradnja podruma, garaže i sl.).

Ytong kuće (tipski projekti)  – tvrtka Ytong porobeton u svojoj ponudi ima veći broj različitih tipskih projekata prilagođenih primorju ili kontinentu te različitim kategorijama energetske učinkovitosti. Ako odaberete jedan od tih projekata, nakon projektantske provjere mogućnosti gradnje na Vašoj parceli, u tvrtki Ytong porobeton d.o.o. sklopit ćete Ugovor o kupoprodaji odabrane Ytong kući i platiti avans za kupnju „paket odabrane kuće”. Paket se sastoji od kompletnog Ytong materijala za izgradnju konstrukcije kuće (materijal za sve zidove s mortom, međukatna i krovna konstrukcija ovisno o tipu projekta), transport s iskrcajem na gradilištu te nizom besplatnih usluga.

Odmah nakon uplate avansa, upućujemo Vas na projektanta zbog izrade projektne dokumentacije. Projektant će Vas detaljno uputiti o dokumentaciji koju mu morate dostaviti, a koja je potrebna za izradu projekta, a Vi ćete njemu prenijeti svoje želje vezano uz odabrani projekt (projektni zadatak).

Svaki tipski projekt obiteljske Ytong kuće možete u određenoj mjeri mijenjati prema vlastitim željama. Tipski projekt obiteljske Ytong kuće kao i manje promjene tog projekta (npr. promjene namjena prostorija, položaj pregradnih zidova, veličina te položaj prozora i vrata i sl.), su za Vas – besplatne. Ytong materijal bit će isporučen i iskrcan na Vaše gradilište, prema Vašoj specifikaciji iz Ugovora o kupoprodaji.

Ako se radi o većim promjenama tipskog projekta, tada on više nije tipski projekt već individualni projekt po Vašoj narudžbi, o čijem ćete projektiranju dogovarati direktno s projektantom, bez sklapanja ugovora s tvrtkom Ytong porobeton.

Napomena: Ako Vam niti jedan od ponuđenih tipskih projekata obiteljskih Ytong kuća ne odgovara, možete donijeti vlastiti projekt ili ga naručiti kod našeg projektanta. Temeljem Vašeg “individualnog projekta” besplatno ćemo Vam izraditi specifikaciju potrebnog Ytong materijala i dati ponudu za isti. Razlika između našeg tipskog projekta Ytong obiteljskih  kuća i Vašeg individualnog projekta jest u tome što kod individualnog projekta – morate platiti cijenu projekata.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Za razliku od „individualnog projekta“, Ytong tipska kuća uključuje gotov tipski projekt koji treba prilagoditi uvjetima na Vašoj parceli. Investitor je dužan angažirati ovlašteni geodetski ured, prikupiti potrebne suglasnosti i ishoditi građevinsku dozvolu. Ytong projektant isporučit će Vam u ugovorenom roku projektnu dokumentaciju priređenu za dozvolu. Kupnja Ytong kuće skratit će Vam i olakšati postupak ishođenja građevinske dozvole i omogućiti Vam brže pristupanje gradnji.

KUPNJA KUĆE

Nakon definiranja projekta potpisat ćete kupoprodajni ugovor s tvrtkom Ytong porobeton d.o.o. i uplatiti jedinstvenu akontaciju u iznosu od 30 % od ukupne cijene paketa. Ostatak kupoprodajne cijene uplatit ćete nakon dobivanja RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA ili nakon realizacije Vašeg kredita. Rokove izrade projektne dokumentacije za ishođenje RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA dogovorit ćete s Ytong projektantom.

Ukoliko Vam niti jedan od ponuđenih projekata obiteljskih kuća ne odgovara, možete nam donijeti vlastiti projekt ili ga naručiti kod našeg projektanta. Temeljem Vašeg “individualnog projekta” BESPLATNO će Vam se izraditi specifikacija potrebnog Ytong materijala i dati ponuda za isti. Razlika između našeg gotovog projekta Ytong obiteljskih kuća i Vašeg individualnog projekta je u tome što kod individualnog projekta morate platiti cijenu projekata.

Nakon što ste uz našu pomoć definirali projekt Vaše obiteljske kuće, dobit ćete dokumentaciju za ishođenje RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA i to u kratkom roku nakon što nam dostavite dokumente iz točke 1 ovog vodiča. Sami ćete ishoditi RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA i eventualnu provedbu parcelacionog elaborata u katastru, a nakon toga će Vam Ytong projektant u primjerenom roku isporučiti kompletnu dokumentaciju glavnog projekta.
Na posljetku, dobit ćete i dio izvedbene dokumentacije za gradilište. Ovako dobivena gotova idejna projektna dokumentacija uvelike će Vam skratiti i olakšati postupak ishođenja RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA i pristupanje samoj gradnji.

KREDITIRANJE

Kad ste ishodili pravomoćno RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA i dobili glavni projekt s troškovnikom, stekli ste jedan od osnovnih uvjeta za podizanje dugoročnog stambenog ili građevinskog kredita, koji možete realizirati u bilo kojoj poslovnoj banci prema njezinim uvjetima, ovisno o Vašoj kreditnoj sposobnosti. Ove kredite možete koristiti bez obzira hoćete li kupiti jedan od projekata Ytong kuća ili ćete graditi obiteljsku kuću prema vlastitom projektu. Ytong porobeton d.o.o. ne kreditira izravno kupce Ytong materijala ili kupce Ytong kuća.

NARUDŽBA I DOPREMA MATERIJALA NA GRADILIŠTE

Nakon što ste prema kupoprodajnom ugovoru, u potpunosti uplatili materijal za Vašu Ytong kuću, isti ćemo isporučiti na Vaše gradilište u roku od 15 dana od dana uplate. Nakon uplate trebate nas nazvati i dogovoriti točne termine i dinamiku isporuke materijala, kako bi se na vrijeme u tvornici proizveli elementi Ytong stropa i ostali Ytong elementi, koji se proizvode prema konkretnoj narudžbi. Komplet Ytong materijala za gradnju konstrukcije kuće dolazi na gradilište na paletama, u žutim – ekološkim folijama, u 2 do 4 šlepera, ovisno o veličini kuće.

Uvjet je da šleper može pristupiti gradilištu i okrenuti se. U protivnom, kupac plaća prekrcaj i transport s manjim kamionima. Prije samog početka gradnje dužni ste sklopiti ugovor s ovlaštenim izvođačem i nadzornim inženjerom, a kod geodeta naručiti elaborat o iskolčenju građevine. Ovi dokumenti su Vam potrebni da bi prijavili početak gradnje. Nadzorni inženjer će u Vaše ime pratiti tijek gradnje i po njenom završetku potpisati Završno izvješće, temeljem kojeg ćete ishoditi uporabnu dozvolu za građevinu.

ZIDANJE YTONG SUSTAVOM GRADNJE

Ytong sustav gradnje omogućava Vam brzu i jednostavnu gradnju konstrukcije Vaše Ytong kuće s Ytong elementima od temelja do krova. Temelji se izvode klasično od betona, a kompletna daljnja izgradnja nije montažna, nego je kvalitetna, masivna, zidana gradnja. Ona podrazumijeva zidanje Ytong zidnim blokovima, Ytong tankoslojnim mortom I sustavom Ytong strop za gradnju međukatnih I krovnih konstrukcija. Preporučujemo da isti izvođač radova izvodi i temelje i daljnju izgradnju kuće, tj. konstrukciju u cjelini. Brzinu i jednostavnost gradnje osiguravaju veliki Ytong blokovi s rukohvatima, perom i utorom, zatim šuplji kutni elementi za izvedbu vertikalnih protupotresnih serklaža bez oplate, “U” elementi kao oplata horizontalnih serklaža, greda i nadvoja, “L” elementi kao vanjska oplata horizontalnih i kosih serklaža i vijenaca. Zidovi se zidaju Ytong tankoslojnim mortom, a ne klasičnim produžnim mortom, čime se postiže bolja povezanost i čvrstoća zida te znatno veća brzina zidanja nego kod klasične gradnje. Zbog bržeg i preciznijeg piljenja Ytong materijala preporučujemo unajmljivanje električne tračne pile (cijena najamnine je 900,00 kn mjesečno + PDV).
Međukatna i nosiva konstrukcija kosog krovišta izvodi se od polumontažne konstrukcije Ytong strop, koja se sastoji od armiranobetonskih gredica i stropnih blokova od Ytong materijala izuzetne čvrstoće i nosivosti. Na međukatnu konstrukciju izvode se standardni slojevi “plivajućeg poda” zbog zvučne izolacije, a na kosoj krovnoj ploči izvode se standardni slojevi za bilo koju vrstu pokrova (toplinska izolacija, paropropusna vodoodbojna folija, kontraletve, letve, crijep). Strehe se izvode također od konstrukcije Ytong strop.

ZAVRŠNE OBRADE ZIDOVA

Vanjsku obradu zidova možete izvesti s jednoslojnom, vapneno-cementnom žbukom ili s tankoslojnim cementnim gletom, na koji još treba nanijeti završnu boju ili završni sloj (silikatni ili akrilni). Unutarnju obradu zidova možete izvesti s unutrašnjim gletom ili jednoslojnom gips-vapnenom žbukom za porobeton. Ovi materijali za završne obrade nisu u cijeni paketa Ytong kuće.
Ukoliko su unutrašnje površine zidova glatko izvedene, (što je prednost Ytong materijala pred ostalim materijalima), tada unutrašnje zidove ne morate žbukati, već ih možete samo gletati. Time ste dodatno uštedjeli, jer je gletanje jeftinije i brže nego žbukanje, a skratili ste i vrijeme sušenja i ubrzali useljenje u svoj novi dom.

ODABIR IZVOĐAČA RADOVA

Jedan od većih problema s kojim se investitori susreću je nesigurnost kod odabira izvođača radova zbog često upitne kvalitete radova, mogućeg produljenja ugovorenih rokova i povećanja cijene radova u odnosu na prvobitno ugovorenu cijenu. Kao dodatnu uslugu nudimo Vam i pomoć pri sklapanju ugovora za izvođenje radova s ovlaštenim izvođačima – Ytong majstorima, do željene faze radova. Naša je preporuka da svakako izaberete izvođača koji je već radio s Ytong sustavom i koji poznaje tehnologiju i alate za gradnju Ytong materijalom.
Praksa je tvrtke Ytong porobeton d.o.o.da prati izgradnju Vaše Ytong kuće dolascima na gradilište po Vašem pozivu, kao i rješavanje eventualnih problema, bilo u vezi s isporučenim Ytong materijalom, bilo u vezi s rješenjem građevinskih detalja.

Ukoliko se odlučite za nekog Vašeg izvođača, dajemo Vam besplatno poduku instruktora Ytong gradnje – majstora Deana, koji će, ukoliko Vi to zatražite, podučiti Vašeg izvođača kako pravilno koristiti Ytong alat i graditi Ytong materijalom. Unaprijed zatražite dolazak instruktora na gradilište minimalno 15 -20 dana prije početka gradnje, zbog osiguranja njegovog slobodnog termina. Dean će na Vašem gradilištu provesti 1 do maksimalno 2 dana što je i više nego dovoljno da prenese svo svoje znanje o Ytong gradnji.

CIJENE GRAĐENJA

Potpuno točnu cijenu izgradnje moći ćete ustanoviti tek temeljem prikupljenih ponuda potencijalnih izvođača radova, a na osnovu troškovnika koji je sastavni dio glavnog projekta, a koji Vam troškovnik može poslužiti i za ishođenje kredita.
Usporedivši cijenu izgradnje konstrukcije kuće sa završnim obradama – žbukama, pokazalo se da je ista u Ytong sustavu u odnosu na klasičnu gradnju jeftinija za cca 10 – 15% odnosno 16,5% jeftinija od prosječnog m2 stambenog prostora u Zagrebu, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Cijene variraju ovisno o tipu Ytong kuće i stupnju energetske učinkovitosti. Cijene niskoenergetske kuće, a posebno pasivne kuće, prosječno su 15-20% više od standardne gradnje, zbog povećane debljine vanjskih zidova (Ytong termoblok od 40 cm), ili dodatne termoizolacije fasadnih zidova (Multipor ili sl.), te ostalih dodatnih toplinskih izolacija (pod, krov), zatim zbog kvalitetnije i skuplje stolarije (3 slojno staklo, plin argon) i na kraju zbog ugradnje termoventilacijskog sustava, toplinske pumpe, rekuperatora zraka i dr.

Potpuna isplativost Vašeg odabira da gradite energetski učinkovitiju Ytong kuću pokazat će Vam se tijekom njenog korištenja, tj. stanovanja u njoj.

Pored ugodne i zdrave mikroklime koju ona osigurava svojim stanarima (paropropusnost = disanje zidova), primijetit ćete i znatnu uštedu u troškovima grijanja zimi, odnosno hlađenja ljeti i to (ovisno o lokaciji kuće), kod standardne Ytong gradnje od 30 – 50%, zbog osnovne karakteristike Ytong materijala, a to je izvrsna toplinska izolacija! Kod niskoenergetske, a posebno kod pasivne Ytong gradnje, ta ušteda bit će i znatno veća.

FAZE DOVRŠENOSTI KUĆE

UOBIČAJENE FAZE GRADNJE PREMA STUPNJU ZAVRŠENOSTI

Praksa je tvrtke Ytong porobeton d.o.o. da Voditelj prodajnog područja prati izgradnju Vaše Ytong kuće samostalnim dolascima na gradilište, ili po Vašem pozivu, kao i rješavanje eventualnih problema, bilo u vezi s isporučenim Ytong materijalom, bilo u vezi s rješenjem građevinskih detalja.

Ytong je s Vama od početka do kraja gradnje!

1. FAZA UGRAĐENI YTONG MATERIJAL

Prva faza izgradnje grube konstrukcije ili “kostura” (goli zidovi i stropovi) Vaše Ytong kuće, podrazumijeva radove:

 • iskopa i betoniranja temelja,
 • zidanja nosivih zidova,
 • izgradnje međukatne konstrukcije i konstrukcije “Ytong krova”, ali bez pokrova.

2. FAZA VISOKI ROHBAU

“Zatvorena kuća” predstavlja završenu 2. fazu, što znači:

 • 1. faza izgradnje uz dodatak završenog krova sa svim slojevima pokrova,
 • ugrađenu vanjsku stolariju,
 • razvod instalacija,
 • fasadu,
 • žbukanje
 • glazure na podovima.

3. FAZA KLJUČ U RUKE

Potpuno završena izgradnja ili tkzv. faza “ključ u ruke” podrazumijeva sve gotovo izvana i iznutra:

 • keramičarski radovi,
 • podne i zidne obloge – parket i pločice,
 • centralno grijanje,
 • sve oličeno,
 • rasvjetna tijela i sanitarna keramika montirana.

Obiteljska kuća je nakon ove faze potpuno – useljiva.

Besplatna podrška