Kako pretvoriti garažu u dnevni prostor?

◂ Povratak na listu članaka

Pretvaranje garaže u dodatni životni prostor, jedan je od najisplativijih i najmanje zahtjevnih načina da proširite svoj dom.

Ako garažu ne koristite ni za skladištenje a niti kao parking za automobile – vrijeme je za garage makeover

 

Trebate li građevinsku dozvolu za preuređenje garaže u stambeni prostor?

U većini slučajeva preuređenje garaže je postupak za koji je potrebna dodatna dozvola, iako ne mijenjate postojeću strukturu zgrade. Živite li u novo gradnji, provjerite postoje li uvjeti koji propisuju da garaža mora ostati za parkiranje, a u tom slučaju morat ćete podnijeti zahtjev za promjenu tih uvjeta.

Postojeće garaže mogu biti različitih gabarita i razmještaja, pa želite li detaljnije saznati o tome kada je potrebna građevinska dozvola i kako do nje, više informacija možete pronaći u tekstu o ovoj problematici.

 

Kada angažirati arhitekta?

Načelno, uvijek je dobro imati pomoć stručne osobe, a odluka će ovisiti i o složenosti projekta. Kod svake adaptacije postoje dva odlučujuća elementa: prvi je željeno konačno rješenje, a drugi je budžet kojim raspolažemo za preuređenje.

Kad angažirate arhitekta ta će dva elementa biti ono od čega se počinje: detaljan opis vaših potreba i očekivanja od preuređenja i iznosom novca koji možete potrošiti za preuređenje. Već kod prvog razgovora s arhitektom dobit ćete informacije krećete li se unutar realnih očekivanja.

Arhitekt će vam odmah reći koja su ograničenja konkretnog prostora u odnosu na vaše želje i predložit će vam moguća rješenja.
Također, stručna osoba znat će sastaviti proračun troškova, jer kod adaptacija se pojavljuju troškovi kojih se vlasnici prije uređenja ne sjete da bi se mogli pojaviti.

Odabirom stručne osobe dobit ćete idejni i izvedbeni projekt uz pripadajući troškovnik s detaljnim popisom svih radova uključujući potrebnu količinu materijala, majstora koji će te radove izvesti te koliko će vam za radove trebati vremena. Takav pristup uvelike olakšava odluku o načinu i izvođenu adaptacije čime ćete izbjeći kašnjenje radova, kupovanje previše ili premalo materijala kao i „nepredviđene i iznenadne“ troškove.

Iako se na prvi pogled čini da je jeftinije adaptaciju izvoditi bez stručne osobe, razmislite isplati li se više unaprijed znati sve troškove, uključujući i trošak arhitekta, ili krenuti u adaptaciju bez stručne osobe što znači da sami morate obilaziti i tražiti informacije o najpogodnijim materijalima (što uključuje poznavanje prednosti i nedostataka svakog izbora i što to znači za vaše konkretne potrebe), majstore kojima možete vjerovati i minimalno znanje da možete ocijeniti jesu li svi radovi kvalitetno izvedeni.

 

Alternativno, razmislite o angažiranju majstora li izvođača radova – većina dobrih građevinara moći će odraditi preuređenje garaže u dnevni prostor.
Kako vam se sviđa ova garaža pretvorena u gostinjsku sobu?

 

Trebaju li podovi biti podignuti u garaži?

Vrlo je često da garaža nema nikakvu podnu izolaciju

 

Garažni podovi uglavnom su niži od podova kuće, tako da je postavljanje nove podne izolacije ili podizanje podova dobar način kako garažu povezati s ostatkom stambenog prostora. Osim toga, prilikom podizanja poda, razmislite o prednostima uvođenja podnog grijanja, budući da se prostor adaptira za stambene potrebe pa je neizostavno uvesti neku vrstu grijanja.

 

Kako vam se sviđa ova garaža pretvorena u gostinjsku sobu?

 

Trebaju li se zidovi i stropovi izolirati?

Osim podne izolacije, svakako treba razmisliti i o toplinskoj izolaciji zidova te izolaciji stropa. Mi vam dajemo neke od jednostavnih rješenja kako jednostavno i stručno izolirati strop te vanjske ili unutarnje zidove s mineralnim izolacijskim pločama.

◂ Povratak na listu članaka

Pitajte YTONG stučnjaka