Ytong bijeli strop – za krovnu i međukatnu konstrukciju

◂ Povratak na listu članaka

 Ytong „bijeli strop“, a također i Ytong „bijeli krov“ spadaju u roštiljne lakobetonske konstrukcije. Njihovu nosivost osigurava čelik, a primjenjive su kod izgradnje novih objekata i renoviranja svih mogućih postojećih (kuće s drvenim stropovima, stubišta, hoteli i sl.).

 

Čelična konstrukcija i ispuna od porobetona

Ytong bijeli strop objedinjuje sva dobra svojstva čeličnih, betonskih i drvenih konstrukcija. Služi za gradnju:

 • međukatnih konstrukcija
 • ravnih i kosih krovnih ploča
 • stubišta
 • nadstrešnica

 

Čelik koji se primjenjuje kao nosač je standardne debljine 15 cm i težine 130 – 150 kg/m2, a rasponi na koje se konstrukcije mogu postaviti sežu do 6,20 m na stropu i do 7,0 m na kosim krovovima.

Posebni ytong bijeli stropovi, većih visina, raspona i nosivosti, rješavaju se povišenjem bijelog stropa, uz dvoslojne stropne blokove ili dodatnom pločom od mikrobetona.

Bijeli ytong strop je praktično i ekonomski opravdano rješenje, kako za novogradnje tako i za rekonstrukcije, nadogradnje, adaptacije ili modernizaciju objekata na nepristupačnim i skučenim prostorima (stare kamene kuće, objekti u uskim ulicama, zatvorenim prostorima…).

Vrste građevina u koje se ugrađuje ova konstrukcija su: stambene zgrade, javne zgrade, hoteli, škole, dječji vrtići, obiteljske kuće i ostale.

 

Dijelovi bijelog stropa

Osnovu Ytong konstrukcije “bijeli strop” čine armirano betonske gredice i ispunski blok u slijedećim dimenzija: dužina 62,5cm širina 25cm i visina 15cm.

Detaljnije razrađeno, Ytong „bijeli strop“ ima ove dijelove:

 • Ytong stropni blok
 • uzdužne armirano betonske gredice odgovarajućeg tipa i dužine
 • ležajnice
 • dodatnu armaturu
 • sitnozrnati beton između stropnih blokova
 • tankoslojni mort koji se sastoji od ljepljivog Ytong morta i cementa, a nanosi se na gornju površinu stopa.

Gredice YTONG stropa ispitane su u “IGH Institut za materijale i konstrukcije” Zagreb.

 

Gdje primijeniti Ytong bijeli strop?

 

Ytong “bijeli strop” , kao sastavni dio Ytong sustava gradnje, na jednostavan način i s izuzetnim toplinskim svojstvima rješava izvođenje stropnih i krovnih konstrukcija.

 

Ytong “bijeli strop” prilikom ugradnje

 

Također se uspješno kombinira (ugrađuje) s nosivim konstrukcijama od drugih materijala, kao što su: zidne konstrukcije od opeke, armiranog betona, betonskih blokova, kamena ili na čelične nosače.

 

YTONG bijeli strop

ima mnogobrojne prednosti:

 • Bijeli strop je lagan, ali nosiv.
 • Konstrukcija ima malu težinu, a brza i jednostavna izvedba čine ovaj proizvod idealnim rješenjem za sve vrste gradnje (novogradnja, nadogradnja, adaptacija, sanacija).
 • Bijeli strop karakterizira toplinska izolacija, otpornost na požar, potres i atmosferske utjecaje, te otpornost na nametnike
 • Proizvod omogućava jednostavnu izvedbu krovnih prozora, svjetlarnika i terasa
 • Bijeli strop je prilagodljiv svakoj geometriji i rasponu.
 • Proizvod prihvaća bilo koji pokrov
 • Podupiranje nije potrebno ili je smanjeno
 • Bijeli strop može se koristiti već nakon 24 sata od trenutka monolitizacije, tj. betoniranja gredica

Detaljnije o prednostima Ytong bijelog stropa pročitajte ovdje.

 

Ytong bijeli strop kod renoviranja

Renoviranje postojećih objekata ima sve veći udio na građevinskom tržištu. Atraktivne zone gradskih centara obiluju starim stambenim zgradama, građenim početkom 20. stoljeća. Većinom su ti objekti zaštićeni kao kulturno dobro i konzervatori su rigorozni pri njihovom renoviranju.

Najčešće imaju stropne i krovne konstrukcije od drvenih greda koje su u lošem stanju (mogu biti trule, “pojedene” od raznih nametnika – crvotočine, gljivice bakterije).

Renoviranje je najčešće potrebno iz dva razloga:

 • zbog dotrajalosti konstrukcije (progibi, crvotočine, razni nametnici )
 • zbog prenamjene tavanskog prostora u stambeni prostor

 

 

Često takve zgrade, zbog svojeg položaja u središtu grada, imaju loš pristup gradilištu. Drugim riječima, majstorima je onemogućen pristup većim prijevoznim sredstvima i strojevima (primorski gradovi s uskim uličicama). To uvjetuje izradu konstrukcije sastavljenu od manjih lakših dijelova kako bi se mogla ručno transportirati i ugraditi, bez teških alata i strojeva.

U takvim slučajevima Ytong „bijeli strop“ je nezamjenjiv.

 

Kad konzervatori uvjetuju…

Stare kamene kuće i vile, koje investitori žele prenamijeniti u hotele ili apartmane za iznajmljivanje, uglavnom se nalaze u naseljima pod zaštitom konzervatora.

U tim slučajevima nosive stare kamene zidove i postojeće temelje ne smije se dodatno opteretiti. Postojeću dotrajalu međukatnu drvenu konstrukciju treba srušiti i zamijeniti novom. Bijeli strop je lagan, otporan na potres, negoriv, horizontalni serklaži izvode se unutar objekta i kao takav odgovara svim traženim uvjetima u takvim objektima. Konzervatori bivaju zadovoljni.

 

Otvori u Ytong  bijelom stropu

Sa Ytong bijelim krovom i stropom jednostavna su rješenja detalji kao što su: otvori u ploči, krovni prozori, otvori za stubišta, dimovodni kanali.

Otvore u konstrukciji stropa ili krova, koji su širi od 59 cm treba opasivati jednostrukom ili dvostrukom gredicom po rubovima. U drugom smjeru najprikladnije je zaokrenuti gredice te ponovo obujmiti otvor.

Svi rubovi unutarnjih otvora uz gredice, završavaju se proširenom gredicom tako da se uz rubnu gredicu postavi daska. Podupiranje ovakvih mjesta mora trajati najmanje 7 dana.

 

 

 

Ytong bijeli strop i postojeća drvena konstrukcija

Drvene međukatne konstrukcije čest su prizor u starim kućama. Stoga se pojavljuje zahtjev za postavljanje konstrukcije bijelog stropa iznad postojeće drvene konstrukcije ili djelomičnim umetanjem u postojeću drvenu konstrukciju.

Zbog onemogućenog izvođenja radova u stanovima donje etaže, najčešće zbog različitih vlasnika, zahtijeva se konstrukcija koju nije potrebno podupirati.

Kod postavljanja iznad postojeće drvene konstrukcije, gredice bijelog stropa se mogu poduprijeti izrezanim komadima Ytong blokova na drvenu konstrukciju za vrijeme dok se strop ne monolitizira. Nakon toga ova potpora se zdrobi i nestane dodir sa drvenom konstrukcijom.

Ukoliko se bijeli strop mora postaviti u visini drvene konstrukcije, načelno uz svaku drvenu gredu dolaze po dvije gredice bijelog stropa. Gredice su odvojene od drvene grede polistirenom kao oplatom za mikrobeton ali i zvučnom izolacijom.

Iznad drvene grede na polistiren se postavlja minimalna armaturna mreža i sloj betona debljine 3 – 4 cm. U ovom rješenju armatura poprečnih rebara nastavlja se samo iznad drvenih greda. Privremeno pridržavanje gredica obavlja se vješanjem o gornje drvene grede.

Ukoliko je nakon izrade Ytong bijelog stropa u budućnosti potrebno ukloniti postojeći drveni grednik, svi radovi se mogu izvesti iz donje etaže, bez radova u višem katu.

 

◂ Povratak na listu članaka

Pitajte YTONG stučnjaka