Hidroizolacija od temelja do krova – „Bitno je očima nevidljivo“

◂ Povratak na listu članaka

Voda i vlaga kao uzrok građevinskih problema i šteta na objektima

Voda je jedan od glavnih uzročnika građevinskih šteta i predstavlja stalnu prijetnju bez obzira radi li se o novosagrađenim zgradama ili održavanju postojećih. Sprječavanje prodora vode u objekt, vječni je građevinski problem. Prema nekim istraživanjima i izvješćima njemačke vlade,  80% šteta na građevinama se u konačnici odnosi na probleme s hidroizolacijom.

Kroz povijest konstantno su se unapređivale tehnologije i načini kako spriječiti prodor vode. Današnji materijali za hidroizolaciju su iznimni u svojoj funkciji i svojstvima i kontrola prodora vode u građevinske konstrukcije  izuzetno je značajna za pravilno funkcioniranje bilo kojeg objekta.

Ulaganjem u hidroizolaciju – povećavate vrijednosti objekta

Ulaganjem u kvalitetnu hidroizolaciju ne štitite samo konstrukciju od prodora vode već i osiguravate djelotvornost sustava, smanjujete troškove održavanja, dugoročno omogućavate  brzi povrat uloženih sredstava i povećavate vrijednost svog doma.  Pri samoj prodaji vaši kupci rado će čuti kako ste uložili u hidroizolaciju i često su spremni platiti više za takav objekt.

Hidroizolaciju čine različiti tehnički postupci kojima štitimo dijelove objekta koji su privremeno ili stalno pod utjecajem vlage i vode. Hidroizolacija je jedan od najvažnijih, no često i jedan od zanemarenih i manje posvećenih tehničkih postupaka kod izgradnje ili sanacije kuće, odnosno objekata.

Važnost dobre hidroizolacije

Hidroizolacija vašeg objekta, zaštita od vode i vlage jedan je od osnovnih faktora u dugoročnom i zdravom životu objekta, pa tako i ljudi koji u njemu borave i bez obzira koliko vam ona povećava troškove gradnje i produljuje vrijeme radova, dugoročno gledano to je  najisplativija investicija. Ulaganjem u hidroizolaciju povećavate vrijednost svog objekta.

Hidroizolacija u postupku gradnje ili kao naknadni postupak

Jedan od najčešćih problema pri izgradnji stambenih i drugih objekata je upravo hidroizolacija.  Često se događa da se pri samom izvođenju radova izbjegava  uporaba kvalitetnih rješenja za hidroizolaciju ili štedi na materijalima što će vam u kasnijoj fazi  stvoriti poprilične probleme u stanovanju i samim time postati najskuplje rješenje, jer se u vašem interijeru mogu pojaviti alge ili gljivice a loša kvaliteta zraka može narušiti zdravlje, ugodnost života i izgled prostora. Sama sanacija takvog pristupa i realizacije većinom je dvostruko skuplje od početne investicije.

Hidroizolaciji se treba ozbiljno posvetiti i iziskuje odgovarajuću pažnju pri samom izvođenju. Sam materijal koji ćete koristiti mora biti kvalitetan i uporabljen prema pravilima struke i uputama proizvođača.

Kakva mora biti dobra hidroizolacija?

Jednostavna za ugradnju, otporna na vanjske utjecaje i konkurentna na tržištu. Isto tako važan je i odabir educiranog izvođača hidroizolacija.

Hidroizolacija štiti čitav objekt

Hidroizolacija od vode štiti čitav objekt ili samo neki njegov dio od štetnog utjecaja oborinske i podzemne vode – najčešćeg uzročnika ubrzanog propadanja građevnih materijala i konstrukcija. Voda može uzrokovati propadanje drveta, rđanje čelika a pri niskim temperaturama razara kamen, beton, opeku i žbuku.

Trendovi u materijalima za hidroizolaciju

Za izvedbu hidroizolacije upotrebljavaju se vodonepropusni materijali koji u trajnom dodiru s vodom ostaju nepromijenjeni. Najstarije hidroizolacije izrađivale su se od prirodnog asfalta, poslije od bitumena, a danas od različitih plastomernih materijala.

Kada govorimo o hidroizolaciji slikovito bi se mogli izraziti poznatom mudrom misli preuzetom iz priča o Malome princu francuskog pilota i  književnika Antoinea de Saint-Exupérya –

„Bitno je očima nevidljivo”!

Najčešći hidroizolacijski materijali u današnjem građevinarstvu

Današnje građevinsko tržište predstavljeno je mnogim opcijama hidroizolacijskih materijala, koji su dizajnirani tako da učinkovito štite temelj, krov, zidove, građevinske podove od štetnih utjecaja vlage podzemnih voda, oborina. Na tržištu brojni svjetski proizvođači nude različite hidroizolacije, raznovrsne kako po cijeni, tako i po kvaliteti.

Način odabira materijala ovisi o vrsti i namjeni objekta kao i o količini vode kojoj je objekt izložen. Bitumenske trake, PVC membrane ili hidroizolacijske mase samo su neki od mogućih načina izolacije.

Tri ključne karakteristike važne za hidroizolacijski materijal: 

  • Mora biti nepropustan za vodu
  • Mora biti elastičan
  • Mora biti čvrst

Ostale karakteristike važne za hidroizolacijski materijal:

  • Postojan na visoke i niske temperature
  • Trajan
  • Kompatibilan s drugim materijalima
  • Neškodljiv na podzemne vode
  • Otporan na prodor korijenja

Bitumenske trake imaju iznimne tehnološke i fizikalne karakteristike, a namijenjene su za zaštitu građevina i konstrukcija od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode/vlage. Odgovarajućim postupkom ugradnje i odgovarajućim brojem slojeva postiže se potpuna vodonepropusnost.

PVC hidroizolacijske membrane imaju izuzetno široku primjenu, od objekata ispod zemljane površine pa sve do krovova. Moguće ih je koristiti za sve vrste objekata u zagađenoj okolini, kanala i retencijskih jezera, zbog svoje postojanosti na ulja, bitumene i mikroorganizme. Otporne su na sve materijale koji se pojavljuju u podzemlju, alge i hidrostatski tlak.

Hidroizolacijske mase ili premazi se primjenjuju ovisno o samoj lokaciji i namjeni (vanjski zidovi, terase, balkoni, kupaonice, tuševi itd). Hidroizolacijske mase ugrađuju se tek kad su završeni procesi slijeganja i stabiliziranja objekata, koji bi mogli uzrokovati pretjerane deformacije ili oštećenja podloge (pucanje, pomicanje itd.).

◂ Povratak na listu članaka

Pitajte YTONG stučnjaka