Cijena gradnje apartmana na moru

◂ Povratak na listu članaka

 

Cijena gradnje apartmana na moru ovisi o više faktora. Najčešći faktori su:

  • vrsta materijala

  • vrsta konstrukcije

  • transport na gradilište

  • tip apartmana (prizemnica, katnica, kaskadno izvedena ili razvedenog tlocrta)

  • vrsti energetske učinkovitosti (štedljiva, niskoenergetska, pasivna)

 

Kada se govori o tipu apartmana:

  • prizemni apartmani imaju najveću cijenu, jer se tada obračunavaju svi zemljani radovi, temelji kao i krovište na malu površinu.

  • kod kuće na kat svi navedeni radovi se obračunavaju na kompletnu površinu (prizemlje + kat), tako da se umanjuje cijena bruto površine.

Svakako da apartman koji ima puno armirano-betonskih radova ima i nešto veću vrijednost radova i materijala, ali takve kuće imaju i neke svoje predosti poput otpornosti na tektonske poremećaje, što uvelike povećava sigurnost same građevine.

 

Kada se gradi kuća na kat, svi radovi se obračunavaju na kompletnu površinu te se umanjuje cijena bruto površine.

Kada je najveće povećanje cijene gradnje apartmana na moru?

Najveće povećanje cijene po bruto površini je na apartmanima koji u svojim projektima sadrže:

armirano betonski podrum, jer se povećavaju količine, armature, betona, iskopa.
krovište – s obzirom na odabrani izgled i vrstu konstrukcije, znatno pridonosi informiranju cijene jer nije svejedno je li krovište jednostrano, dvostrano ili četverostrano, razvedeno na više razina, s kućicama i slično.

 

Što se pokrova tiče, on znatno utječe na cijenu apartmana. S obzirom na razlike na tržištu između vrste i kvalitete pokrova koji može biti crijep, profilirani lim, šindra ili nešto drugo.

 

Cijena gradnje apartmana koji donosi uštede

Cijena gradnje može se regulirati i odabirom izgradnje energetski učinkovitog apartmana. Tada je u pitanju svjesna odluka kako će početna investicija biti, doduše, nešto veća (za 10-tak posto), ali će se dugoročno, kroz 8-10 godina u potpunosti isplatiti. Cijena se nivelira uštedom na grijanju i hlađenju, odnosno upotrebi energije za kućanstvo.

Razlog gradnje niskoenergetskih apartmana, odnosno apartmana s niskom potrošnjom energije je posve jasan – takav apartman štedi više od 50% energije. Pročitajte više o cijeni i gradnji s niskom energetskog potrošnjom.

O energetski učinkovitoj gradnji možete više saznati ovdje, te tako dobiti veću inspiraciju za gradnju energetski učinkovitog apartmana na moru.

◂ Povratak na listu članaka

Pitajte YTONG stučnjaka