Ytong zidni blokovi upotrebljavaju se za zidanje nosivih unutarnjih i vanjskih, te ispunskih zidova za razne građevine. Idealni su za rekonstrukcije i nadogradnje postojećih građevina, lagani su pa manje opterećuju postojeću konstrukciju.

Ytong materijalom možemo zidati vanjske i unutarnje nosive zidove, zidove ispune, protupožarne zidove, zidove za zaštitu od buke i pregradne zidove.

Ytong sustav nosivih zidova u kombinaciji sa protupotresnim blokovima izuzetno je otporan u slučaju potresnih djelovanja.

Čvrstoća Ytong materijala iskazana je u Katalogu Ytong proizvoda s tehničkim podacima u poglavlju koje govori o statici (www.ytong.hr). Iskazane vrijednosti čvrstoća u potpunosti odgovaraju hrvatskim i europskim normama te Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. Ytong blokovi za vanjske zidove proizvode se u više marki tlačne čvrstoće. Ovisno o opterećenju, projektant konstrukcije izabire odgovarajuću grupu materijala. Uz upotrebu horizontalnih i vertikalnih AB serklaža, Ytong materijalom se može zidati kao i s opekom.

 

Pogledajte video u kojem je prikazana čvrstoća Ytong blokova